Pranešimas tarptautinėje aplinkosauginėje konferencijoje

2023 m. lapkričios 9 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos biologijos mokytoja metodininkė Jūratė Kvietkauskienė tarptautinėje aplinkosauginėje švietimo konferencijoje „Gyvenimas darnioje aplinkoje“ pasidalino patirtimi, kokias galimybes galime sudaryti socialinių įgūdžių problemų turintiems moksleiviams mokyklos netradicinėse edukacinėse erdvėse, kokias patirtis ir atradimus tokie moksleiviai gali patirti, stebėdami natūralios gamtos objektus.

National CPR association