Mokykla bendradarbiauja ir palaiko ryšius su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo studijų institucijomis, pagrindinėmis, specialiosiomis, vidurinėmis, profesinėmis mokyklomis, kolegijomis, universitetais, įdarbinimo įstaigomis, tarptautinės paramos ir rėmimo fondais ir kt.).

Mokykla dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse programose bei projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene, savivaldybėmis, įstaigomis, organizacijomis.

Mokykla savarankiškai ieško praktinio mokinių mokymo partnerių Lietuvoje ir užsienyje ir sudaro su jais bendradarbiavimo sutartis. Tarptautinį bendradarbiavimą grindžia veikiančiais įstatymais ir tarpvalstybinėmis sutartimis.
Mokykla derina su darbdaviams atstovaujančiomis institucijomis steigiamų naujų specialybių bei specializacijų kvalifikacinius reikalavimus, mokymo planus ir programas.

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su mokymo įstaigomis:

 • Kauno technikos kolegija
 • Kauno kolegijos ekonomikos ir teisės fakultetu
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 • VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru
 • Alytaus kolegija
 • Utenos kolegija
 • Ukmergės rajono bendrojo lavinimo mokyklomis
 • Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklomis
 • Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklomis
 • Molėtų rajono bendrojo lavinimo mokyklomis
 • Anykščių rajono bendrojo lavinimo mokyklomis
 • Stockmarknes aukštesniaja mokykla, Norvegija
 • Melbu aukštesniaja mokykla, Norvegija
 • Voss Jordbruksskule, Norvegija
 • Opus Hadsel, Norvegija
 • Malnavos koledžu, Latvija
 • North Glasgow College, Škotija
 • Clydebank College, Škotija
 • Antonio Provolo Institute, Italija
 • Chomutovo aukštesniaja energetikos mokykla, Čekija
 • Eberswalde profesinio rengimo centru, Vokietija

Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su įmonėmis, kuriose aukšta darbo kultūra, diegiamos šiuolaikinės technologijos, skiriamas didelis dėmesys darbuotojų saugai ir sveikatai:

 • Koncernu „Achemos grupė“
 • UAB „Textilite“
 • UAB „Statybų pasaulis“
 • VĮ Ukmergės miškų urėdija
 • UAB „Aukmergės baldai“
 • UAB „Rokiškio autogamykla“
 • Lietuvos ir Vokietijos UAB „Joland”
 • UAB „Universalūs medžio produktai”
 • UAB „Užmojai su garantijomis”
 • UAB „NARBUTAS & Ko”
 • UAB „LIKMERĖ“
 • Zofijos Varžgalienės įmone
 • AB „Vilkma“
 • UAB „Ukrė“
 • UAB „Norfos mažmena“
 • UAB „Scania Lietuva”
 • UAB „Volvo Lietuva”
 • UAB „Blažinskas ir ko“
 • S. Dičpetrienės IĮ ir kt. įmonėmis.
National CPR association