Filosofija

  • Mokykla – mokiniams ir visuomenei. Pažinti mokinį, matyti jo galimybes, augimo perspektyvas.

Misija

  • Ugdyti asmenybes, gebančias socializuotis nuolat kintančiomis sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos ir darbo srityse bei įprasminančias savo gyvenimą dabarties tikrovėje.
  • Rengti specialistus, atitinkančius visuomenės ir regiono poreikius, gebančius pritaikyti savo žinias ir įgūdžius dinamiškoje informacinėje visuomenėje.

Vizija

  • Atvira, besimokanti ir besikeičianti organizacija, veiklą grindžianti aukštos kokybės principais, puoselėjanti kultūrą, grįstą pasitikėjimu ir atsakomybe, suteikianti galimybes kiekvieno augimui ir saviraiškai.

Vertybės

  • Pagarba žmogui, gamtai, siekis tobulinti mokyklą, geranoriškumas, pareigingumas, bendradarbiavimas ir pagalba. 
National CPR association