UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA SAVO VEIKLOJE VADOVAUJASI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIAIS KOVOS SU KORUPCIJA IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TEISĖS AKTAIS:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

Darbuotojų, dėl kurių priimant į pareigas teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, pareigybių sąrašas.

Įsakymas dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus Jono Cesevičiaus nusišalinimo

 

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovė: Kristina Saladžienė, plėtros skyriaus vedėja

Nariai:

Edita Čėsnienė, personalo specialistė, atsakinga už programos ir jos įgyvendinimo plano vykdymo stebėseną

Roma Januškevičienė, vyriausia buhalterė

Eduardas Šembergas, metodininkas

Jurga Kuzmaitė, viešųjų pirkimų organizatorė

Pranas Kamienas, mokytojas

 

INFORMAVIMAS APIE KORUPCIJĄ

Kviečiame informuoti VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti mūsų mokykloje ( kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, dovanų reikalavimas ir pan.).

Pranešimas apie pažeidimą (forma)

 

PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ GALITE:
  • VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriui Jonui Cesevičiui  (raštu, paštu) adresu Kauno 108, Ukmergė; el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 340 53 543.
  • VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos plėtros skyriaus vedėjai Kristinai Saladžienei, el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
  • VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos personalo specialistei Editai Čėsnienei, el.paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu 8 340 63 863.

Teikdami informaciją apie korupcijos atvejus vadovaukitės Informacijos apie pažeidimus Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje teikimo tvarkos aprašu.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

Aktualios nuorodos:

 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Pranešimus apie pažeidimus VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai gali pateikti esami ir buvę mokyklos darbuotojai bei kiti asmenys.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Aktualūs teisės aktai

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS

 

National CPR association