Diplomų įteikimo šventė ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjams

2023 m. balandžio 20 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko diplomų įteikimo šventė ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo absolventams. 

Mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas, praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas ir grupių vadovės Aušra Cesevičienė ir Jūratė Kvietkauskienė sveikino susirinkusius mokinius ir linkėjo jiems sėkmės gyvenimo kelyje. Diplomus absolventams įteikė mokyklos direktorius Jonas Cesevičius ir profesinio rengimo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė.

Nuoširdžiai dėkojame programos dėstytojoms Meilei Jasevičienei ir Ramunei Bakučionienei už mokiniams suteiktas žinias!

National CPR association