Smurto ir priekabiavimo prevencija švietimo įstaigoje

2023 m. vasario 14 dieną Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojai rinkosi į seminarą-mokymus „Smurto ir priekabiavimo prevencija švietimo įstaigoje“ , kurį vedė psichologė Jurgita Vasiliauskienė.  Mokymuose dalyvavo 65 mokyklos bendruomenės nariai. Pagal DK 30 str. 4d. darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, kodekso nustatyta tvarka turi įvykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras, bei  privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti.

Mokymų metu įprasminom supratimus, kad konfliktas tai ne smurtas ar priekabiavimas ir jei jis tinkamai išsprendžiamas veda link tobulėjimo. Išsiaiškintas baisusis žodis „mobingas“ , kad tai yra ilgalaikis, sistemingas psichologinis smurtas, kurį grupė taiko vienam asmeniui, siekdama jį pažeminti, sužlugdyti. 

Mokymų metu visi dalyviai užpildė klausimynus psichosocialiniams rizikos veiksniams darbe įvertinti. 

Detaliau susipažinus su smurto ir priekabiavimo grėsmėmis, įsivertinus jų rizikas ir atsiradimo priežastis,  tikimasi, kad bus dar kokybiškiau užtikrinama darbuotojų psichologinė gerovė.

National CPR association