Mokyklos Žalioji klasė konkurso nugalėtoja

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla dalyvavo mokyklų edukacinių erdvių konkurse, skirtame geriausiai savo edukacines erdves kuriančiai ir naudojančiai mokyklai 2022 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 
Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.
 
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla tapo viena iš laureatų!
 
Nuoširdžiai dėkojame visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mokyklos eko klasės kūrimo:
Jūratei Kvietkauskienei - idėjos autorei, vadovei, inovatorei,
Daivai Stankevičienei;
Jūratei Mišinienei,
Pranui Kamienui,
Vytautui Skadailiui,
Virginijui Jankauskui,
Tomui Aliubavičiui,
Algiui Čėsnai,
Algiui Vilemavičiui,
Vladui Nazimovui,
ūkio dalies darbuotojams: Rimui, Valentui, Algiui ir kitiems kolegoms kurie prisidėjote prie eko klasės kūrimo ir mokyklos įvertinimo.
 
Mokyklos Žalioji klasė

National CPR association