Diplomas konkurse „Verslo žinios karjeros sėkmei 8“

2022 m. kovo 17 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje vyko respublikinis konkursas „Verslo žinios karjeros sėkmei 8“. Šiame konkurse dalyvavo 12 mokinių komandų iš įvairių Lietuvos regionų.

Renginio tikslas yra ne tik pagilinti ekonomikos ir verslumo žinias, bet ir skatinti jaunuolius novatoriškai mąstyti ir aktyviai veikti šiuolaikiniame pasaulyje.

Šiame konkurse dalyvavo mūsų mokyklos KPO/21 grupės mokinės: Ema Safronova ir Viktorija Vaitkevičiūtė, kurios konkurso metu sprendė ekonomikos žinių testą, dalyvavo viktorinoje „Protų mūšis“, sprendė kryžiažodį bei pristatė darbą apie ateities verslą.

Mūsų mokyklos komandą lydėjo sėkmė kūriant ateities verslą. EMA ir Viktorija apdovanotos diplomu už geriausią „Ateities verslo“ t. y. šiukšlų kosmose rinkimo idėjos pristatymą.

National CPR association