Kviesime mokytis ikimokyklinio ugdymo pedagogo specialybės

2021 m. lapkričio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Ukmergės vaikų lopšelio-darželio "Žiogelis".  Susitarta dėl ilgalaikio abipusiai naudingo bendradarbiavimo mokyklai vykdant ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Ukmergės vaikų lopšelio-darželio "Žiogelis" direktorė Birutė Jucevičienė ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Jonas Cesevičius. Sutarties pasirašyme dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, vyriausioji specialistė Ramunė Bakučionienė.

Programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veikla.

Tai bus puiki galimybė įgyti išsilavinimą jau dirbantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo pedagogų padėjėjams.  Baigusiems  gimnazijas abiturientams ir mėgstantiems darbą su vaikais taip pat tai gera galimybė įgyti pirmąją profesiją.

Šios specialybės mokytis planuojame priimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

National CPR association