Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos mokymai

2021 m. lapkričio 9 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Jonas Cesevičius su administracijos darbuotojais: Neringa Razumiene, Aldona Minkštimiene, Eduardu Šembergu bei profesijos mokytojais Gražina Krumžliene ir Arūnu Stankevičiumi dalyvavo nuotoliniame dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) projekto pristatyme. Renginio metu buvo aptarti DBSIS sukūrimo ir įdiegimo tikslai, uždaviniai, terminai ir numatomi rezultatai. Pristatyta DBSIS naudotojo sąsaja, dalyviai supažindinti su pagrindinėmis ir aktualiausiomis programos funkcijomis.

National CPR association