Nuo kovo 30 d. mokysimės nuotoliniu būdu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. mokykloje bus tęsiamas mokymo procesas. Mokymas vyks nuotoliniu būdu. Prasidėjus mokymo procesui paskelbsime visų mokytojų el. pašto adresus bei duomenis apie mokytojų pasirinktus nuotolinio mokymo būdus. Kai susisieksite su mokytoju, jis patvirtins jūsų dalyvavimą mokymo procese. 

Prašome bendrauti su savo grupės vadovu. Jis suteiks Jums visą informaciją.

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos  direktorius 2020-03-23 įsakymu Nr. V-37 patvirtino Mokinių ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarką, prašome susipažinti.

Nuo kovo 30 d. mokymo procesas nuotoliniu būdu vyks pagal šį tvarkaraštį:

Kovo 30 d. –  balandžio 3 d.

1 savaitė

Balandžio 6 d. – balandžio 10 d.

2 savaitė

Balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

1 savaitė

 

Mokykloje susitarta, kad nuotoliniam mokymui naudojamos mokiniui priimtinos nuotolinio mokymosi aplinkos.

Mokiniai ir mokytojai prie nuotolinių aplinkų jungiasi pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį II-ajam pusmečiui.

Mokytojai pagal mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį II-ajam pusmečiui pildo TAMO dienyną, profesinio mokymo dienynus, fiksuoja mokinių įvertinimus vadovaudamiesi mokyklos patvirtinta tvarka.

Nuotoliniu būdu įgyvendinama profesinio mokymo programų teorinio mokymo dalis, išskyrus atvejus, kai profesinio mokymo programoje numatyti mokymosi rezultatai gali būti pasiekiami informacijos ir ryšio technologijų priemonėmis.

Mokytojai, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas, koreguoja bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo planus pagal mokymo programas.

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokytojai mokiniams teorinę ir kitą mokymui(si) reikalingą medžiagą, užduotis sudaro ir skiria pagal mokymo programų teminius planus.

Mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų mokytojui ir mokiniui  prieinamomis nuotolinio mokymosi priemonėmis.

Grįžtamasis ryšys mokiniams, gimnazinių klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamas prieinamomis nuotolinio mokymosi priemonėmis.

Mokykla mokiniams, kurių šeimos neturi galimybės jų aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, skyrė mokyklos kompiuterius jais naudotis namuose ir aprūpino internetiniu ryšiu.

Susisiekti su darbuotojais galima el. paštu arba telefonu:

 • Raštinė – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , tel. nr. (8 340) 53543.
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 687) 13052.
 • Praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 687) 12434.
 • Gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Balčiūnaitė – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8  614)  20282.
 • Profesinio rengimo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė– el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 687) 12225.
 • Tęstinio mokymo skyriaus vedėja Audronė Guzevičienė – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 611) 40649.
 • Neformaliojo švietimo organizatorė Dovilė Janulienė – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,   tel. nr. (8 656) 86986.
 • IKT koordinatorius Algirdas Rudokas, informatikos mokytojas konsultuoja mokytojus ir mokinius IT naudojimo klausimais el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,   tel. nr. (8 686) 13841.
 • IKT koordinatorius Arūnas Stankevičius, informacinių technologijų specialistas konsultuoja mokytojus ir mokinius IT naudojimo klausimais el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 610) 37478.                   
 • Informatikos mokytojos Genovaitė Adamonienė el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,   tel. nr. (8 610) 45664 ir Gražina Krumžlienė el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,   tel. nr. (8  600)  85522 teikia pagalbą bei konsultuoja mokytojus ir mokinius informacinių technologijų naudojimo ir ugdymo turinio pritaikymo nuotoliniam mokymui  klausimais
 • Profesijos mokytoja Genutė Adamonienė  konsultuoja MOODLE  vartotojus el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 610) 45664.
 • Bibliotekos vedėja Dalia Leknickienė pagal pateiktus užsakymus skenuoja ir siunčia mokomąją medžiagą el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.,  tel. nr. (8 687) 40597.

Su pagalbos mokiniui specialistais galima susisiekti nuotoliniu būdu. Su jais galite susiekti per TAMO dienyną arba el. paštu. Specialistai dirba pagal įprastą grafiką.

 • Psichologė Jurgita Vasiliauskienė– el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
 • Socialinė pedagogė Jurgita Sabaliauskienė – el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Su mokytojais ir grupių vadovais galima susisiekti per TAMO dienyną arba el. paštu.

Prevencija. Karantino metu rekomenduojama vengti bet kokių socialinių kontaktų – be ypatingos priežasties neikite iš namų. Bendraukite telefonu, el. paštu, kt. nuotoliniu būdu.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta, neišvengiamai bus priimami nauji sprendimai, todėl prašome reguliariai sekti informaciją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos interneto svetainėje ir TAMO dienyne.


Powered by JS Network Solutions