Išrinktas geriausias automobilių mechanikas

2020 m. vasario 11 - 13 dienomis, Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko "Geriausio Ukmergės TVM automobilių mechaniko 2020" konkursas.

Konkurse dalyvavo antro ir trečio kurso, automobilių mechaniko specialybės, mokiniai.

Būsimieji mechanikai sprendė 50-ties klausimų testą. Šeši geriausieji pateko į antrą etapą, tai: Mantvydas Pakalniškis, Augis Bražėnas, Aurelijus Skrodenis, Dovydas Kaselis, Arminas Viburys bei Mantas Sakalauskas.

Konkurso metu mokiniai turėjo galimybę pasipraktikuoti, kaip atlikti 2 - ojo etapo praktines užduotis. Praktinėje užduotyje reikėjo išmontuoti, sumontuoti ir balansuoti automobilio ratą bei sureguliuoti automobilio žibintus.

Susumavus rezultatus, galutinėje įskaitoje, pirmą vietą iškovojo Augis Bražėnas, antrą - Mantas Sakalauskas ir trečią - Mantvydas Pakalniškis. Testą geriausiai išsprendė Mantvydas Pakalniškis. Visi šie mokiniai buvo apdovanoti diplomais ir padėkos raštais.

Vertinimo komisiją sudarė praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas, bei profesijos mokytojai: Rimantas Tamošiūnas, Povilas Dilys, Petras Vagonis, Gintaras Minkštimas.

Visi smagiai praleido laiką ir pasivaržė žiniomis, bei gebėjimais profesinėje srityje.

Konkursą organizavo:

Praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas
Profesinio skyriaus vedėja Virginija Balžekienė
Vyr. profesijo mokytojas Rimantas Tamošiūnas
Profesijos mokytojas metodininkas Gintaras Minkštimas
Vyr. profesijo mokytojas Petras Vagonis
Profesijos mokytojas Povilas Dilys
Užklasinės veiklos organizatorė Dovilė Janulienė


Powered by JS Network Solutions