Moksleiviai rinkosi į LMS žiemos forumą

2020 m. sausio 24 - 26 dienomis Lietuvos mokinių savivaldų atstovai susibūrė į Kaune vykusį LMS žiemos forumą "Vienam dangus riba, kitam pradžia". Šiame renginyje dalyvavo ir Ukmergės technologijos ir verslo mokyklos mokinių parlamento narys Lukas Ungurys. Kartu su kitų Ukmergės rajono mokyklų savivaldų atstovais, forumo metu Lukas dalyvavo paskaitose, klausė pranešimų, dalijosi patirtimi, diskutavo jaunimui aktualiais klausimais.

Darbo grupėse visi forumo dalyviai gilino žinias ir teikė pasiūlymus, aktualius, rengiant mokiniams svarbius dokumentus. Visi forumo dalyviai leido laiką socializacijų veiklose, puoselėjo bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių miestų mokinių savivaldų.


Powered by JS Network Solutions