Lankėmės Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakultete

2019 m. lapkričio 26 d. ekonominių dalykų metodinės grupės mokytojos N. Kimsienė, G. Chmeliauskienė, M. Pakėnienė, E. Juknienė, L. Drazdienė, M. Jukonytė profesinio rengimo skyriaus vedėja V. Balžekienė bei direktoriaus pavaduotojas ugdymui R. Jankūnas lankėsi Klaipėdoje. Išvykos tikslas – tobulinti logistų ekspeditorių specialybės mokinių rengimą, susipažinti su kitų mokyklų specialistų rengimo baze, užmegzti naudingų kontaktų.

Pirmiausia apsilankė Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakultetą. Technologijų fakulteto dekanė J. Vaitekonienė, katedros vedėja J. Liebuvienė, lektorius S. Tamokaitis, transporto inžinierijos centro vadovas A. Bernotas supažindino su transporto inžinerijos katedroje vykdomomis automobilių transporto inžinerijos bei transporto logistikos studijų programomis, transporto inžinerijos centru, laboratorijomis, įrengimais. Buvo susitarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, aptartos galimybės aktyviai bendradarbiauti rengiant specialistus transporto sektoriui, keliant profesijos mokytojų ir darbuotojų kvalifikaciją.

Susipažino su Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro autodromu. Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas M. Ramonas supažindino su centro bei autodromo galimybėmis ruošiant bei tobulinant vairuotojų kvalifikaciją.

Manome, kad išvyka buvo naudinga ir ženkliai prisidės prie logisto ekspeditoriaus specialybės mokinių ugdymo (-si) kokybės.


Powered by JS Network Solutions