Integruota edukacinė istorijos – ekonomikos pamoka

2019 m. gegužės 22 d. Ukmergės kraštotyros muziejuje, mūsų mokyklos 10 klasės mokiniams, buvo vedama netradicinė integruota edukacinė istorijos – ekonomikos pamoka „Amatai ir pramonė tarpukaryje (1919-1940 m.).

Pamoką vedė mokytojos Jūratė Mišinienė, Elena Juknienė ir muziejininkas Raimondas Ramanauskas.

Pamokos tikslas - pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir gebėjimus bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Pamokos uždaviniai:

1. Supažindinti mokinius su Ukmergės krašto amatais ir pramone tarpukaryje (1919-1940 m.).

2. Gerinti bei skatinti moksleivių bendravimą, bendradarbiavimą ir protinius gebėjimus.

3. Puoselėti savitarpio pagarbos, pagalbos, atsakingumo nuostatas ir jausmus bei lavinti loginį mąstymą, erdvės pajutimą.

4. Mokiniams aptarti ir įsivertinti savo ir grupės darbo sėkmę pamokoje.

Mokiniai įdėmiai klausėsi muziejininko pasakojimo apie tai, kokie Ukmergės krašte buvo vykdomi amatai ir kaip vystėsi pramonė tarpukaryje ir pokario metais.  

Pamokoje ugdymo turinys buvo taikomas taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi bei prasmingam aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Istorijos ir ekonomikos dalykų integravimas sudarė sąlygas mokiniams parodyti ir plėtoti visas bendrąsias kompetencijas: kartu planuoti savo veiklą ir veikti, bendradarbiauti, aktyviai klausytis ir siūlyti idėjas, jas įgyvendinti, išklausyti draugo nuomonę ir išsakyti savąją, valdyti emocijas ir jausmus, numatyti tobulintinas sritis ir kt.

Integruota pamoka susiejusi skirtingus mokomuosius dalykus, buvo veiksminga priemonė, kuri ugdė kritinį mokinių mąstymą ir savarankiškumą, skatino kūrybiškumą, mokė logiškai mąstyti, formavo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdė atsakomybę už savo darbą, pagarbą kitam bei savigarbą.


Powered by JS Network Solutions