BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Finišavo edukacinių veiklų projektas „Pažink valstybę”

2018 m. gruodžio 19 d. projekto „Pažink valstybę” dalyviai, dešimtos klasės mokiniai, aptarė šio projekto rezultatus ir naudą. Jie džiaugėsi, kad daugiau sužinojo apie pilietinę atsakomybę bei lyderystę, kad galėjo bendradarbiaujant su valstybės institucijomis bandyti spręsti aktualias visuomenei problemas, kad ugdymo procesas buvo organizuojamas už kabinetų ir mokyklos ribų, kad jie daug sužinojo apie valstybės vykdomas funkcijas, kad ugdėsi komunikacines kompetencijas, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, planavo projekto veiklas, sprendė iškilusias problemas.

Projekto „Pažink valstybę” baigiamajame renginyje 2018 m. gruodžio 20 d. vykusiame Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai buvo įteikta padėka už aktyvų dalyvavimą ir prasmingų pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą.

Renginiai

 • Kov
  28
  10:00
  Studijų ir karjeros mugė „Tavo sėkmės kelias“ G&G Sindikato koncertas
  UTVM sporto kompleksas
 • Bal
  01
  10:30
  Konkursas: logotipo kūrimas „BE PATYČIŲ“
  Visą kovo mėnesį


Powered by JS Network Solutions