Prasidėjo Nacionalinis projektas „Pažink valstybę”

2018 m. rugsėjo 26 d. Valstybės pažinimo centre prasidėjo Nacionalinis projektas „Pažink valstybę”. Į pusę metų truksiančias ŠMM Ugdymo plėtotės centro, LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro organizuojamo projekto veiklas įsitraukė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 10 klasės mokiniai kartu su mokytojomis Elena Jukniene, Jūratė Mišiniene, Daiva Stankevičiene.

Projekto tikslas – paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas.

Projekto uždaviniai:

• stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą;

• skatinti mokinių pilietinį aktyvumą per dalyvavimą viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme;

• ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir aktualių visuomenei problemų sprendimo gebėjimus.

Mokytojos pasitelkusios naujus mokymo metodus ir netradicines mokymosi aplinkas kartu su mokiniais diskutavo apie visuomenei aktualias problemas, ieškojo konkrečių jų sprendimo būdų.     

Pirmajame susitikime su mokiniais buvo pristatyta ir aptarta projekto idėja, tikslai, numatytas veiklos planas ir paskirstytos užduotis mokiniams, aptarta, kaip mokiniai bus vertinami už atliktą darbą.

Antrajame susitikime su mokiniais aptarta surinkta informacija apie valstybės valdymo ekonominę, finansinę sritį ir sudarytas pasirinktos mokinių emigracija problemos sprendimo planas, pasidalinti darbai, nustatyti reikalingi susitikimai ir jų turinys. Mokiniai rinko informaciją apie regione veikiančias valdymo institucijas ir aptarė, su kuriomis iš jų galima būtų bendradarbiauti, sprendžiant problemą. Suderintas mokinių susitikimas su Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojais, Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėju, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vadove, aptarta kelionė į prezidento A. Smetonos dvarą ir numatytos veiklos mokykloje.

Renginiai

 • Lap
  17
  09:00
  Konkurso KITA FORMA finalas
  Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 • Lap
  24
  10:00
  TĖVŲ DIENA MOKYKLOJE
  Sporto kompleksas
 • Lap
  29
  10:00
  Lietuvos kulinarijos ir etninės kultūros paveldo varžytuvės - FINALAS
  Vilnius


Powered by JS Network Solutions