BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Prasidėjo Nacionalinis projektas „Pažink valstybę”

2018 m. rugsėjo 26 d. Valstybės pažinimo centre prasidėjo Nacionalinis projektas „Pažink valstybę”. Į pusę metų truksiančias ŠMM Ugdymo plėtotės centro, LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro organizuojamo projekto veiklas įsitraukė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 10 klasės mokiniai kartu su mokytojomis Elena Jukniene, Jūratė Mišiniene, Daiva Stankevičiene.

Projekto tikslas – paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas.

Projekto uždaviniai:

• stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą;

• skatinti mokinių pilietinį aktyvumą per dalyvavimą viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme;

• ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir aktualių visuomenei problemų sprendimo gebėjimus.

Mokytojos pasitelkusios naujus mokymo metodus ir netradicines mokymosi aplinkas kartu su mokiniais diskutavo apie visuomenei aktualias problemas, ieškojo konkrečių jų sprendimo būdų.     

Pirmajame susitikime su mokiniais buvo pristatyta ir aptarta projekto idėja, tikslai, numatytas veiklos planas ir paskirstytos užduotis mokiniams, aptarta, kaip mokiniai bus vertinami už atliktą darbą.

Antrajame susitikime su mokiniais aptarta surinkta informacija apie valstybės valdymo ekonominę, finansinę sritį ir sudarytas pasirinktos mokinių emigracija problemos sprendimo planas, pasidalinti darbai, nustatyti reikalingi susitikimai ir jų turinys. Mokiniai rinko informaciją apie regione veikiančias valdymo institucijas ir aptarė, su kuriomis iš jų galima būtų bendradarbiauti, sprendžiant problemą. Suderintas mokinių susitikimas su Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojais, Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėju, Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vadove, aptarta kelionė į prezidento A. Smetonos dvarą ir numatytos veiklos mokykloje.

Renginiai

 • Bal
  24
  10:00
  Seminaras: "Klasės vadovas - asmenybės ir bendruomenės ugdytojas"
  Konferencijų salėje
 • Bal
  29
  11:00
  Senjorai vairuoja saugiai
  UTVM
 • Geg
  07
  08:00
  Verslumo savaitė
  UTVM
 • Geg
  16
  13:30
  Saugaus eismo viktorina
  13 kab. ir vairavimo aikštelė


Powered by JS Network Solutions