BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 „Dėl biudžetinės įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pertvarkymo“, informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įregistruota juridinių asmenų registre – juridinio asmens kodas 191425713, buveinės adresas Kauno g. 108, 20115 Ukmergė, tel./faks.  (8  340)  53 543, el. p. ukvm@ukvm.lt,  pertvarkoma į viešąją Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, savininkas – valstybė, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

 

Su viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“, poskyryje „Mokyklos įstatai“.

 

Pertvarkomos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainės www.ukvm.lt skyriaus „Veikla“ poskyriuose.

 

Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena

2018 m. rugsėjo 20 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena "Jie gyveno tarp mūsų".

Visą savaitę mokykloje vyko pilietiškumo pamokos apie žydų genocidą, mokyklos fojė buvo rodomos pateiktys. Virėjo specialybės mokiniai padedami mokytojų G. Čepurnienės, V. Vilemavičienės ir V. Vagonienės gamino nacionalinį žydų patiekalą iš avinžirnių "falafelius", kuriais vaišino mokyklos bendruomenę.

Lietuvos žydų genocido aukų atminties dienai paminėti dekoratyvinio apželdinimo dalykų mokytoją J. Mišinienė iš akmenų sukūrė dekoraciją "Atmintis".


Powered by JS Network Solutions