Respublikinėse etnokultūrinėse varžytuvėse laimėjome II vietą

2017 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, mūsų mokyklos komanda dalyvavo respublikinėse etnokultūrinio projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas" varžytuvėse. 2017 m. projekto tema – kalendorinės šventės. Projektu buvo  siekiama supažindinti mokinius su skirtingais regionų papročiais, tradicijomis ir tradiciniais kalendorinių švenčių patiekalais. Šiais metais finalo  dalyviai pristatė tokias šventes: Užgavėnes, Jurgines, šv. Martyno dieną, Antanines, Šyvio šokdinimą (Gruodžio 26 d.).

Mokyklos komanda vaidino Antanines, švenčiamas tarpukariu Prezidento Antano Smetonos Užugirio kieme (birželio 13 d.), aktoriai-mokiniai: Dovilė Staškutė - 9 kl., Raminta Staškutė ir Aistė Grigucevičiūtė - I k., Veronika Kozlova - II k., Sandra Didaitė ir Kostas Milkevičius- IIIk., juos ruošė  lietuvių k. mokytoja Vilma Kvietkauskienė, patiekalus padėjo pagaminti ir stalą padengti profesijos mokytojos Gražina Čepurnienė, Giedrė Motiejūnienė, Virgilija Vilemavičienė. To meto laikraštį kūrė ir maketavo kūrybinių industrijų būrelio mokinė Irmina Kačinskaitė su mokytoja Gražina Krumžliene. Mokyklos komanda užėmė II vietą ir buvo pagirta už idėjos novatoriškumą, šiuolaikinį požiūrį į šventę, o mokiniai ir mokytojai apdovanoti asmeninėmis dovanomis.

Varžytuves vertino Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Papročių ir apeigų poskyrio vadovė Nijolė Marcinkevičienė, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė bei Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijos Neformaliojo, papildomo ir meninio ugdymo skyriaus vedėjas, muzikologas Darius Mockevičius.

National CPR association