Mokyklos istorijos muziejus pradėtas kurti 1960 m. Jo įkūrimo pradininkė istorijos mokytoja Vitalija Karauskienė.

So­vie­ti­niais me­tais mokyklos muziejus buvo kuriamas kaip pri­va­lo­mas šlo­vės kam­pe­lis (Lenino kambarys), kuris ta­po ver­tin­ga mokyklos istorijos sau­gyk­la ir ne­at­ski­ria­ma ug­dy­mo da­li­mi.

Pasitelkdama mokyklos bendruomenę, naudodamasi Ukmergės miesto kraštotyros muziejaus medžiaga ir kitais šaltiniais, mokytoja V. Karauskienė mokyklos istoriją nuo 1960m. patalpino į metraščius. Muziejaus stenduose, metraščiuose eksponuojamos pirmųjų mokyklos vadovų, mokytojų, mokinių ir įvairių renginių  nuotraukos ir aprašymai.

Mokytojos V. Karauskienės darbą tęsė jos dukra, taip pat istorijos mokytoja Jūratė Mišinienė. Mokytoja toliau kaupė, eksponavo mokyklos istorijos medžiagą, vedė edukacinius renginius.

2019 m. muziejus  buvo atnaujintas. Buvo pakeisti ekspoziciniai  stendai, apšvietimas, papildyta istorinė medžiaga. Toliau renkama ir kaupiama istorinė medžiaga apie mokyklą. Mokyklos muziejui vadovauja istorijos mokytoja, bibliotekininkė Gražina Medišauskienė.

Muziejaus tikslas ir paskirtis:

  • padėti moksleiviams pažinti savo mokyklos, bendruomenės, miesto istoriją, ugdyti žmogų, jaučiantį savo tautines šaknis, suvokiantį tradicinės kultūros reikšmę.
  • rinkti, sisteminti, eksponuoti ir išsaugoti istorinę medžiagą apie mokyklą ateinančioms kartoms. Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese.


Powered by JS Network Solutions