Ūkininkų mokymas Ukmergės ir Širvintų savivaldybėse
(BPD2004-EZUOGF-4.7-01-04/0/0002)

Projekto rengėjas. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Tikslas. Užtikrinti Ukmergės ir Širvintų savivaldybių dirbančiųjų žemės ūkyje bei kaimo gyventojų, kurių veikla yra susijusi su žemės, miškų ūkio ar alternatyviomis veiklomis, profesinę kvalifikaciją, t.y. suteikti ūkininkams, kaimo gyventojams ir kitiems asmenims, teorinių ir taikomųjų žinių, kurias jie galėtų panaudoti, prisitaikydami prie rinkos pokyčių, vykstančių žemės ūkyje, Lietuvai įstojus į ES.

Projekto trukmė.  2005m. gegužė  -  2005m. rugsėjis

Projekto įgyvendinimui skirta subsidija: 19 000 Lt.

Įgyvendinimo vieta. Ukmergės ir Širvintų savivaldybės

Įgyvendinimo eiga. Projektas buvo įgyvendinamas Ukmergės ir Širvintų savivaldybėse. Buvo vedami ūkininkų mokymo kursai pagal 26 mokymo programų rinkinį.

Ukmergės rajone buvo mokomi ūkininkai 1 kursuose "Ūkininko ūkio veiklos apskaitos paprastąja sistema". Apmokytas 31 ūkininkas.
Širvintų rajone pravesti 4 kursai: "Ūkininko ūkio veiklos apskaitos paprastąja sistema" – 34 ūkininkai, "Kooperacija ir kooperatyvų steigimas" – 12 ūkininkų, "Verslo organizavimas ir struktūrinė parama" – 14 ūkininkų, "Bulvių apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių" – 13 ūkininkų.

Projekto rezultatai. Mokymo kursų metu įgytos žinios leido pagerinti žemės ūkio produkcijos kokybę ir žemės ūkio sektoriaus darbingo amžiaus gyventojų pajamas. Sugebėjimas naudotis naujomis technologijomis pagerino projekte dalyvavusių ūkininkų ūkių konkurencingumą, padidėjo pajamos. Tobulinant ūkio struktūrą, naudojant perspektyvų ūkio valdymą, taikant naujas technologijas, ūkiai tapo konkurencingesni, ūkininkai geba geriau prisitaikyti prie šiuolaikinių rinkos pokyčių ir dalyvauja kaimo plėtros veikloje. Tai sudarė sąlygas ūkininkams, žemės ūkio bendrovių darbuotojams, kitiems kaimo gyventojams kurti naujas darbo vietas, dirbti ir gauti papildomų pajamų, gerinti aplinkos apsaugą.

Projekto metu paruošta padalomoji medžiaga naudojama, vykdant ūkininkų mokymus pagal kitas programas. Vykdant projektą buvo bendradarbiaujama su Ukmergės ir Širvintų rajonų savivaldybių žemės ūkio skyriais, žemės ūkio konsultavimo tarnybomis, ugalų apsaugos tarnybų specialistais. Šios tarnybos supažindintos su kursų medžiaga, numatytos gairės ir uždaviniai tolesniam bendradarbiavimui, mokant ir šviečiant šio regiono ūkininkus.

National CPR association