Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015

Projekto pavadinimas. "Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre". 

Programa. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas". 

Projekto pradžia. 2020-11-11

Projekto pabaiga. 2022-02-11

Projekto vykdytojas. Vilniaus technologijų mokymo centras

Projekto partneriai:

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Jonavos politechnikos mokykla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Smalininikų technologijų ir verslo mokymo centras

Zarasų profesinė mokykla

Įgyvendinančioji institucija. Europos socialinio fondo agentūra

Projekto tikslas. Suteikti reikiamus praktinius įgūdžius, mokiniams besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, inžinerinės pramonės srityje.

Projekto santrauka. Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje. Mokymų metu bus formuojami mokinių praktiniai įgūdžiai atlikti įvairias technologines operacijas, dirbti su šiuolaikine, modernia metalo pjovimo, gręžimo, frezavimo ir kita įranga.

Projekto veiklos - asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto tikslinė grupė  - 179 mokiniai iš 6 Lietuvos profesinių mokyklų.

Projekto rezultatai – mokymuose dalyvavę asmenys įgis inžinerinės pramonės srityje dirbti reikalingų praktinių įgūdžių ir geriau atitiks sektoriaus darbo rinkos poreikius.

Finansavimas. Projektui skirtas finansavimas  95.293,71 Eur . Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų.

National CPR association