Projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0020 "Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra''

Paramos programa: 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė "Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra".

 

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2019 m. gruodžio 12 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. kovo 31 d.

Projekto vadovė - Kristina Saladžienė

Projekto vertė: 500.000,00 Eur

 

Projekto tikslas - padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos infrastruktūrą.

Projekto tikslinė grupė - Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai. kurie tiesiogiai susiję su planuojama plėtoti ir atnaujinti švietimo infrastruktūra, ir kurie tiesiogiai galės ja pasinaudoti. Tiesioginę naudą taip pat gaus ir kiti įstaigos mokiniai, mokytojai, socialiniai partneriai.

Netiesioginė tikslinė grupė - įvairių įmonių darbuotojai, kurie galės tobulinti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, organizuoti edukacinius užsiėmimus, darbo biržos lėšomis besimokantys suaugusieji.

Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama į mokymo įstaigos infrastruktūra, t. y. bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi automobilių mechaniko, elektromontuotojo, elektriko ir metalo apdirbimo staklininko profesinio mokymo programoms įgyvendinti, taip pat bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus bei kelių statybos priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programoms įgyvendinti.

Projektu siekiami rezultatai - įgyvendinus projektą bus patenkintas pagrindinis tikslinių grupių poreikis – gauti aukštesnės kokybės bazinių profesinio mokymo modulių paslaugas dėka įsigytos profesiniam mokymuisi reikalingos šiuolaikiškos technikos ir įrangos, kuri užtikrina efektyvų, šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir standartus atitinkantį praktinį mokymą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

National CPR association