Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000198
"Mokinių praktika užsienyje-žingsnis sėkmingos karjeros link"


Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Projektas skirtas automobilių remonto, virėjo, padavėjo-barmeno specialybių mokinių profesinių, praktinių bei socialinių įgūdžių tobulinimui, siekiant geresnių, sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Projekto dalyviai: 30 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių -10 automobilių remonto specialybės, 14 virėjo ir 6 padavėjo-barmeno specialybės mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti profesinius bei socialinius įgūdžius gamybinės praktikos užsienio įmonėse metu, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Pagrindinio projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
1.Lavinti profesinius-praktinius įgūdžius ir žinias bei įgyti naujų, panaudojant naujausias technologijas ir modernią įrangą;
2.Ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis;
3.Tobulinti profesinės bei bendrosios užsienio kalbos praktinius įgūdžius;
4.Įgyti tarptautinę, pripažintą darbinę patirtį;
5.Praplėsti kultūrinį, geografinį akiratį, ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti tarptautinę mobilumo patirtį.

Projekto įgyvendinimo vieta: Austrija, Turkija, Vokietija . Šios šalys pasirinktos, nes jose yra puikiai išvystyti automobilių remonto bei viešbučių-restoranų sektoriai. Darbinė patirtis įgyta atliekant praktiką šių šalių moderniose įmonėse bei sudarys galimybes projekto dalyviams įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą bei uždavinius, tapti konkurencingesniais darbo rinkoje bei sėkmingai įsilieti į nacionalinę bei ES darbo rinką.

Projekto data: 2014-07-01 - 2015-06-30
Stažuočių data: Stažuotės planuojamos 2014 m. rugpjūčio, rugsėjo, spalio mėn. bei 2015 m. balandžio mėn.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1.Patobulinti bei įgyti nauji profesiniai-praktiniai įgūdžiai.
2.Patobulinti bei įgyti nauji socialiniai įgūdžiai. Įgyti asmeninio ir komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės jausmas bei sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis.
3.Patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai.
4.Įgyta tarptautinė darbinė patirtis, sąlygojanti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingesnį įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką;
5.Patobulinti bei įgyti įgūdžiai, žinios bei darbinė patirtis įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu-išduotas Europass mobilumo dokumentas ir sertifikatai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erazmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association