Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0844
Profesinio tobulėjimo skatinimas technologiškai inovatyvioje aplinkoje elektrotechninių specialybių moksleiviams

Projekto rengėjas: VšĮ Kauno mechanikos mokykla.
Projekto partneriai:
•    Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
•    Alytaus profesinio rengimo centras
•    Marijampolės profesinio rengimo centras
•    North Glasgow college (Škotijos kolegija)
•    Stredna odborna škola polytechnicka, Zlate Moravce (Slovakijos mokykla)
Projekto dalyviai:24 elektrotechninių specialybių moksleiviai iš VšĮ Kauno mechanikos mokyklos, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro ir Marijampolės profesinio rengimo centro.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti elektrotechninių specialybių baigiamųjų kursų moksleivių profesinį tobulėjimą, jų praktinius gebėjimus ir įgūdžius, stažuojantis technologiškai inovatyvioje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:
Įgyti praktinės patirties dirbant su užsienio įmonėse naudojamomis pažangiomis technologijomis ir įrengimais, naudojamais elektrotechninių darbų srityje.

  • Susipažinti su specialybės darbo kultūra;
  • Pagerinti bendrąsias ir specialybines užsienio kalbos žinias;
  • Ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Stažuočių datos: stažuotės vyks dviem srautais 2014 m. kovo – gegužės mėn.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

  • 24 automobilių remonto specialybių mokiniai, stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose, įgys naujų praktinių įgūdžių dirbdami technologiškai inovatyvioje aplinkoje;
  • Tobulės savo specialybėje pasinaudodami užsienio mokymo įstaigų technine-materialine baze;
  • Patobulins užsienio kalbų įgūdžius;
  • Praplės geografinį ir kultūrinį akiratį;
  • Padidins mokinių komunikabilumą ir galimybę įsidarbinti Lietuvos ir ES šalių įmonėse.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: projekto trukmė 10 mėn., t.y. nuo 2013-09-01 iki 2014-06-30.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

National CPR association