Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0842
"Tarptautinė patirtis būsimiesiems automobilių remonto specialistams ES šalyse"

Projekto rengėjas: VšĮ Alantos  technologijos ir verslo mokykla

Projekto partneriai:
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla;
Utenos regioninis profesinio rengimo centras;
Alytaus profesinio rengimo centras;
Tarpininkaujanti organizacija Land und Forstwirtschaftlicher Betrib Austrijoje;
Profesinio mokymo centras F+U Sachsen gGmbH Vokietijoje;
Tarpininkaujanti organizacija EPD - European Projects Development Portugalijoje;
Tarpininkaujanti organizacija Stage Malta Ltd Maltoje)

Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos,  8 Utenos regiono profesinio regioninio profesinio rengimo centro, 8 Alytaus profesinio rengimo centro ir 8 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos automobilių mechaniko, automobilių remontininko ar automobilių kėbulo remontininko specialybės mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti automobilių remontininko, automobilių mechaniko specialybių mokinių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, siekiant didinti jų integraciją ir konkurencingumą Lietuvos ir tarptautinėje ES darbo rinkoje, atliekant stažuotes  Portugalijos, Austrijos, Maltos ir Vokietijos automobilių remonto sektoriaus įmonėse.

Projekto uždaviniai:
1. Patobulinti mokinių profesinius įgūdžius, siekiant supažindinti Lietuvos mokyklų automobilių remontininko, automobilių mechaniko, automobilio kėbulo remontininko mokinius su Portugalijos, Austrijos, Maltos, Vokietijos automobilių remonto bei techninio aptarnavimo naujausiomis technologijomis bei įranga.
2. Patobulinti mokinių pažintinius, kultūrinius, bendravimo bei bendruosius ir profesinius kalbinius įgūdžius, kurie daro įtaką geram įmonės įvaizdžiui bendraujant su klientais.
3. Susipažinti su darbo organizavimu Portugalijos, Austrijos, Maltos ir Vokietijos automobilių remonto ir techninio aptarnavimo įmonėse.
4. Susipažinti su Portugalijos, Austrijos, Maltos ir Vokietijos automobilių remonto bei techninio aptarnavimo paslaugas teikiančių įmonių darbo kokybės užtikrinimo garantijomis.
5. Patobulinti užsienio kalbos įgūdžius, susipažinti su šalių kultūra, tradicijomis bei papročiais

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. birželio 1 d. - 2014  m. spalio 31 d.

Projekto vertė: 46 518,00 Eurų

Numatytos stažuotės:
Stažuotė Austrijoje - 2013 m. rugsėjo 29 – spalio 26 d.
Stažuotė Portugalijoje - 2013 m. spalio 21 – lapkričio 10 d.
Stažuotė Maltoje - 2014 m. kovo 17 – balandžio 6 d.
Stažuotė Vokietijoje - 2014 m. balandžio 23 – gegužės 15 d.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
• Projekto dalyviai susipažins su lankytinų šalių naujausiomis automobilių remonto ir techninio aptarnavimo technologijomis, naujausia pažangia įranga naudojama užsienio šalių paslaugų teikimo įmonėse;
• Patobulins bendrąsias ir profesines užsienio kalbos žinias;
• Susipažins su darbo organizavimu lankytose užsienio šalių automobilių remonto ir techninio aptarnavimo įmonėse;
• Parengs pristatymus šiomis temomis: "Pažangi įranga ir jos panaudojimas taikant naujas technologijas",  "Naujos technologijos ir jų taikymas Portugalijos, Maltos, Austrijos ir Vokietijos automobilių remonto ir techninio aptarnavimo srityje";
•Parengs informacinį stendą "Naujų technologijų ir pažangios įrangos naudojimas Portugalijoje, Austrijoje, Maltoje ir Vokietijoje automobilių techninio aptarnavimo bei remonto sektoriuje".

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association