Leonardo da vinci mobilumo projektas Nr.LLP-LdV-VETPRO-2013-LT- 0886
"Nuotolinio mokymo taikymas suaugusiųjų profesinio mokymo procese"

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Projektas skirtas suaugusiųjų profesinio mokymo specialistų kompetencijos, nuotolinio mokymo srityje, tobulinimui bei inovatyvaus mokymo būdo efektyviam pritaikymui, suagusiųjų profesinio mokymo procese.

Projekto dalyviai: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 3 Utenos regioninio profesinio mokymo centro,  3 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos  ir 3 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos suaugusiųjų profesinio  mokymo specialistai.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti profesinio mokymo specialistų kompetenciją  suaugusiųjų nuotolinio profesinio mokymo srityje, siekiant efektyviai pritaikyti inovatyvų mokymo būdą, suaugusiųjų profesinio mokymo procese.

Pagrindinio tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

1.Susipažinti su suaugusiųjų profesinio mokymo sistemomis ES šalyse;
2.Susipažinti su suaugusiųjų nuotolinio mokymo galimybėmis bei privalumais, išsiaiškinti galimas nuotolinio mokymo formas, susipažinti su jų specifika;
3.Susipažinti su nuotolinio mokymo turinio parengimo bei vertinimo sistemų specifika ir reikalavimais;
4.Išsiaiškinti nuotolinio mokymo kokybės užtikrinimo kriterijus bei aspektus;
5.Tobulinti suaugusiųjų profesinio mokymo procesą, pritaikant jame mainų vizitų  ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas nuotolinio mokymo srityje;
6.Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą  suaugusiųjų nuotolinio profesinio mokymo srityje.

Priimančios šalys: Vokietija ir Austrija. Šios šalys pasirinktos, nes jose  vykdomas kokybiškas, šiuolaikinius ES standartus atitinkantis suaugusiųjų profesinis mokymas. Priimančiųjų šalių profesinės mokymo organizacijos turi didžiulę patirtį nuotolinio suaugusiųjų profesinio mokymo srityje. 

Mainų vizitai: Austrijoje- 2013 m. spalio mėn. Vokietijoje - 2014 m. balandžio mėn.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-06-01 - 2014-06-31

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1. Patobulinta profesinio mokymo specialistų kompetencija bei įgyta tarptautinė patirtis nuotolinio suaugusiųjų profesinio mokymo srityje.  
2. Inovatyvus  mokymo metodas - nuotolinis mokymas  bei geroji ES šalių patirtis įgyta mainų vizitų metu, pritaikyti suaugusiųjų profesinio mokymo procese.
3. Užmegzti dalykiniai ryšiai  bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui suaugusiųjų nuotolinio profesinio mokymo srityje su užsienio bei Lietuvos partneriais.  

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

 

 

National CPR association