Leonardo da Vinci Mobilumo projektas Nr. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0661
"Svečiuose kaip namuose"


Projekto rengėjas ir koordinatorius -  Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Projekto siunčiantieji partneriai: Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Ukmergės technologijos ir verslo mokykla

Priimantieji partneriai: Maltos Future Focus mokymo centras, Turkijos Ušako prekybos, viešbučių ir turizmo profesinė mokykla, Vokietijos Beratungs service, Austrijos Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb.

Projekto tikslinė grupė – keturių Lietuvos profesinių mokyklų 50 viešbučio darbuotojo, padavėjo barmeno ir virėjo specialybių mokinių.

Pagrindinis projekto tikslas - viešbučių ir turizmo darbuotojų specialybių mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas per tarptautinį mobilumą – projektinę veiklą, atliekant stažuotę užsienio mokymo profesinio mokymo įstaigose, viešbučiuose ir restoranuose.

Projekto pradžia ir pabaiga: 2012-06-01/ 2013-05-31

Stažuotės:
1. srautas. 2012 m. birželio 16 d. – liepos -15 d. 15  stažuotė Austrijoje
2. srautas. 2012 m. rugsėjo 8-30 d. stažuotė į Vokietijoje
3. srautas. 2012 m. rugsėjo 23 d. – spalio 14 d. stažuotė Maltoje
4. srautas. 2013 m. balandžio 20 d. – gegužės 11 d. stažuotė Turkijoje
            
Projekto rezultatai:
1. 50 viešbučių ir turizmo srities moksleivių turės galimybę kelti kvalifikaciją, tobulinti bei atnaujinti žinias ir profesinius įgūdžius, susipažinti su tarptautine verslo aplinka, pagerinti savo kalbinius įgūdžius, mokytis bendrauti su užsienio partneriais ir klientais, dirbti tarptautinėje komandoje.

2. Projekte dalyvaujančios profesinio mokymo įstaigos:

  • Turės finansinę naudą, t.y. papildomas lėšas ir galimybę pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir pasiekimais profesiniame mokyme.
  • Įgis tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo patirties, užmegs naudingus partnerystės ryšius su kitų šalių profesinio rengimo įstaigomis, verslo ir socialinės srities atstovais.
  • Populiarins savo instituciją šalyje ir užsienyje, žiniasklaidos priemonėse, bei populiarins viešbučių darbuotojo, virėjo, padavėjo-barmeno specialybes stojančiųjų tarpe.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association