Apdailininko-statybininko specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas ES šalyse
Leonardo da Vinci Mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0667

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto vadovė: Kristina Saladžienė

Projekto partneriai:
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla
Utenos regioninis profesinio mokymo centras
Wisamar Bildungsgesellschaft  gemeinnutzige GmbH (Vokietija)
Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb (Austrija)

Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos,  6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos  apdailininko-statybininko specialybės mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste,  apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių  profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Projekto uždaviniai:
Lavinti apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas;
Ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis;
Tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius;
Ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012  m. birželio 1d. -2013  m. gegužės 31 d.

Projekto vertė: 35 480,00 Eurų

Stažuotės: 
Stažuotė Austrijoje – 2012  m. rugsėjo –spalio mėn.
Stažuotės Vokietijoje – 2013  m. kovo- balandžio mėn.

  • Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
  • Patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai apdailos ir statybos srityje.
    Išugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis.
  • Patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai.
  • Išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

National CPR association