Stažuotė užsienyje – darbo kultūros ir kokybės pamoka
A. Leonardo da Vinci programos projektas  Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0526

Projekto pagrindinis tikslas - gerinti pirminio profesinio mokymo elektrotechninių specialybių moksleivių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, atkreipiant dėmesį į darbo kultūrą, kokybę ir darbo saugą užsienio mokymo įstaigose bei siekiant užtikrinti jų geografinį ir profesinį mobilumą.

Šiame stažuočių projekte dalyvauja elektrotechninių specialybių baigiamųjų kursų moksleiviai iš projektą parengusios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro.

Projekto tikslų įgyvendinimui, pasirinktos šios partnerinės, priimančios organizacijos užsienyje: Slovakijoje - profesinio rengimo centras Stredná Otborna škola ul.SNP2, Zlate Moravce ir Škotijoje – North Glasgow College.  Šios organizacijos, užtikrins 24 stažuotės dalyvių bei 2 lydinčių asmenų priėmimą ir sudarys sąlygas projekte iškeltiems tikslams pasiekti.

Projekto trukmė: 10 mėn., t.y. nuo 2011-09-01. iki 2012-06-30.

Kalbinis ir kultūrinis parengimas numatytas  pas priimančius partnerius Slovakijoje ir Škotijoje. Stažuotės vyks dviem srautais tuo pačiu metu, t.y. 2012  m. kovo - balandžio mėnesiais, jų trukmė 2 savaitės.  Po jų visose Lietuvos partnerinėse mokyklose vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui. Projekto pabaigoje įvyks baigiamoji projekto rezultatų sklaidos konferencija Kauno mechanikos mokykloje.

Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:
1. 24 elektrotechninių specialybių mokiniai stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose įgis naujų praktinių įgūdžių;
2. Praktiškai dirbdami turės  galimybę palyginti savo ir užsienio mokymo įstaigų moksleivių atliekamų darbų kokybę, darbo kultūrą ir darbo saugą;
3. Tobulės savo specialybėje pasinaudodami užsienio mokymo įstaigų technine, materialine baze;
4. Kokybiškai atliks elektrotechninius darbus laikydamiesi aukštos darbo kultūros ir saugos darbe;
5. Patobulins užsienio kalbų įgūdžius;
6. Praplės geografinį ir kultūrinį akiratį;
7. Padidins mokinių komunikabilumą ir įsidarbinimo galimybes Lietuvos ir ES šalių įmonėse.   

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis.

National CPR association