Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Projektas skirtas automobilių remonto pakraipos specialybių moksleivių profesinių, praktinių bei socialinių įgūdžių tobulinimui, siekiant geresnių, sėkmingos integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Projekto partneriai:
• VšĮ kauno mechanikos mokykla;
• VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras;
• Utenos regioninis profesinio mokymo centras
• Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute

Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 4 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos, 4 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro bei 4 Utenos regioninio profesinio mokymo centro automobilių remonto pakraipos specialybių, paskutinio kurso moksleiviai. Projektas yra  aktualus visiems jame dalyvaujantiems moksleiviams, kadangi jiems visiems labai svarbus sėkmingos integracijos į darbo rinką klausimas.

Pagrindinis bendras projekto tikslas - tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Pagrindinio projekto tikslo bus siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:
1. Lavinti jau turimus automobilių remonto bei techninės priežiūros praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias automobilių remonto bei techninės priežiūros technologijas, įrangą bei techniką.;
2. Ugdyti komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis;
3.Tobulinti bendrosios bei specialybinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius;
4. Ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vokietija.

Ši šalis pasirinkta, nes joje yra puikiai išvystyta automobilių pramonė. Darbas šios šalies moderniose automobilių remonto bei techninės priežiūros įmonėse, sudarys galimybes projekto dalyviams įgyvendinti visus šio projekto tikslus bei uždavinius bei tapti konkurencingesniais darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-06-01 - 2012-06-31

Stažuočių data: Stažuotės vyks 2012  m. kovo-gegužės mėnesį.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1. Patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje.
2. Išugdyti komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis.
3. Patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai.
4. Išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

National CPR association