Naujos technologijos metalo apdirbime ir automobilių remonte
Projektas Nr. Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0246

Projekto santrauka

Šio projekto pagrindinis tikslas yra: gerinti pirminio profesinio mokymo moksleivių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, siekiant užtikrinti jų geografinį ir profesinį mobilumą.

Šiame stažuočių projekte dalyvauja metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių  baigiamųjų kursų moksleiviai iš projektą ruošiančios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro.

Pagal mokymo planus ir programas moksleivių stažuočių laikas sutampa su ištisinės gamybinės praktikos įmonėse pradžia.

Projekto tikslų įgyvendinimui, be dalyvius siunčiančių partnerių, pasirinktos šios partnerinės organizacijos užsienyje:
priimančios organizacijos Slovakijoje- profesinio rengimo centras Stredná Otborna škola ul.SNP2, Zlate Moravce ir Škotijoje – Coatbridge kolegija užtikrins 24 stažuotės dalyvių bei 1 lydinčio asmens priėmimą ir sudarys sąlygas projekte iškeltiems tikslams pasiekti.

Projekto trukmė 10 mėn., t.y.nuo 2009-09-01. iki 2010-06-30. Kalbinis ir kultūrinis parengimas numatytas projekte dalyvaujančiose Lietuvos mokyklose bei pas priimančius partnerius Slovakijoje ir Škotijoje.

Po stažuočių vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.

Projekto metu tikimės šių rezultatų:
1. 24 metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių mokiniai stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose įgis naujų praktinių įgūdžių;
2. tobulės savo specialybėje pasinaudodami užsienio mokymo įstaigų technine – materialine baze;
3. patobulins užsienio kalbų įgūdžius;
4. praplės geografinį ir kultūrinį akiratį;
5. padidins mokinių komunikabilumą ir galimybę įsidarbinant Lietuvos ir ES šalių įmonėse.

Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių baigiamojo kurso moksleivių 2 savaičių trukmės stažuotės numatomos 2010 m. kovo mėnesį.

Stažuotės dalyviai bus atrenkami konkurso tvarka pagal šiuos kriterijus:
Stažuotės tikslų atitikimas specialybiniams poreikiams,
Moksleivio teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai pasirinktoje specialybėje,
Moksleivio motyvacija ir iniciatyvumas siekiant specialybės žinių,
Užsienio kalbų mokėjimas,
Gebėjimas komunikuoti ir adaptuotis kolektyve (atsakomybė, pareigingumas ir elgesys visuomenėje).

National CPR association