E-mokymo/si organizavimas profesiniame ugdyme
Projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0239

Projekto santrauka

Pagrindiniai projekto tikslai kelti profesijos mokytojų ir kitų specialistų profesinę kompetenciją, kvalifikaciją, gerinti profesinį rengimą pasinaudojant e-mokymo/si patirtimi Europos mokymo įstaigose. Įgyvendinant šį tikslą profesinio mokymo specialistams  būtų sudarytos sąlygos įvertinti savo lavinimosi poreikius, būti asmeniškai atsakingiems už savo ir ruošiamų specialistų mokymąsi, būtų realizuotas mokymo modelis, pagrįstas kooperavimusi, iniciatyva ir kūrybiškumu.Šio projekto dėka mokyklų profesijos mokytojai ir kiti specialistai, užsienio mokymo įstaigose įgytas žinias ir patirtį, pritaikys e-mokymo/si privalumus savo mokymo įstaigose.

Šiame mobilumo projekte dalyvauja profesijos mokytojai ir kiti specialistai iš projektą ruošiančios VšĮ Kauno mechanikos mokyklos bei siunčiančių partnerinių mokyklų t. y. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro. Manome, kad šis profesinio mokymo specialistų mobilumo projektas, kartu su kitomis profesinėmis mokyklomis bei partneriais užsienyje, padės spręsti specialistų rengimo problemas ne tik Kauno mieste bei apskrityje, bet ir Ukmergės, Alytaus regionuose, padės tobulinti profesinio rengimo proceso kokybę.

Projekto tikslų įgyvendinimui pasirinktos šios priimančios organizacijos: Slovakijoje - profesinio rengimo centras Stredná otborna škola ul.SNP2, Zlate Moravce; Škotijoje – Coatbridge kolegija, užtikrins 14  projekto dalyvių priėmimą ir sudarys sąlygas projekte iškeltiems tikslams pasiekti.

Projekto trukmė 10 mėn., t.y.nuo 2009.09.01. iki 2010.06.30.  Profesinio mokymo specialistų mobilumo projekto dalyvių 1 savaitės vizitai vyks dviem srautais (Planuojama: Slovakijoje – 2009 m. gruodžio mėn.;  Škotijoje – 2010 m. kovo – balandžio mėn.).  Po jų vyks seminarai įgytos patirties sklaidai ir projekto rezultatų apibendrinimui.

Projekto metu tikimės pasiekti šių rezultatų:

  • 14 profesijos mokytojų ir kitų specialistų pakels savo kvalifikaciją, kompetenciją bei patobulins turimus profesinio mokymo įgūdžius e-mokymesi;
  • perims užsienio šalių mokymo įstaigų patirtį e-mokymosi srityje;
  • pagerės moksleivių profesinio rengimo kokybė;
  • padidės pirminiame profesiniame mokyme dalyvaujančių darbuotojų mobilumas;
  • profesijos mokytojams atsiras galimybė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją atestacijos metu;
  • atsiras galimybė naujoviškų darbo metodų vystymui, informacinių technologijų taikymui profesiniame mokyme.

Vizitų dalyviai bus atrenkami konkurso tvarka pagal šiuos kriterijus:
1. Projekto tikslų atitikimas profesinio mokymo specialistų poreikiams,
2. Siekia kelti profesinę kompetenciją e-mokymo/si srityje ir jau taiko e-mokymą/si profesiniame mokyme,
3. Dalyvauja mokymo programų rengime, domisi mokymo naujovėmis, ruošia metodinę medžiagą,
4. Užsienio kalbų mokėjimas ir komunikabilumas.

National CPR association