Suaugusiųjų profesinio mokymo kokybės tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi
Projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0224

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos parengtas projektas "Suaugusiųjų profesinio mokymo kokybės tobulinimas, remiantis ES šalių patirtimi", skirtas suaugusiųjų profesinio mokymo kokybės  bei  suaugusiųjų profesinio mokymo specialistų  profesinės kompetencijos  tobulinimui.

Projekto dalyviai:
4 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 2 Panevėžio profesinio rengimo centro, 2 Utenos regioninio profesinio mokymo centro,  2 Kauno mechanikos mokyklos  ir 2 Vilniaus automechanikų ir verslo mokyklos suaugusiųjų profesinio  mokymo specialistai.

Projektas yra  aktualus visiems jame dalyvaujantiems mokymo specialistams. Šiuo metu darbo rinkoje laukiami kvalifikuoti, gerai parengti ir sugebantys sparčiai prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos reikalavimų busimieji specialistai. Tam, kad būtų galima paruošti tokius specialistus, visų pirma būtina tobulinti profesinio mokymo specialistų profesinę kompetenciją bei patį suaugusiųjų profesinio  mokymo procesą, pritaikant jame naujausias technologijas, naujus modernius mokymo metodus bei būdus. Būtent šiuos poreikius ir tekins šis projektas.

Projekto uždaviniai:

  • Susipažinti su suaugusiųjų profesinio mokymo sistemomis ES šalyse.
  • Išsiaiškinti kaip suaugusiųjų profesinio mokymo procese panaudojamos naujos technologijos, kokie taikomi nauji modernūs mokymo metodai bei būdai, kaip organizuojamas teorinis bei praktinis mokymas.
  • Susipažinti su nuotolinio suaugusiųjų profesinio mokymo privalumais bei galimybėmis.
  • Tobulinti suaugusiųjų profesinio mokymo kokybę, pritaikant mainų vizitų  ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas.
  • Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą  suaugusiųjų profesinio mokymo srityje.

Projekto įgyvendinimo vieta: Didžioji Britanija ir Vokietija.

Pasirinkti partneriai turi ilgametę patirtį bei tradicijas  suaugusiųjų profesinio mokymo srityje.

Projekto data: 2009/07/01-2010/07/31

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

  • Pakelta suaugusiųjų profesinio mokymo specialistų profesinė kvalifikacija.
  • Inovatyvūs  mokymo metodai ir  priemonės  bei geroji ES šalių patirtis įgyta mainų vizitų metu, pritaikytos suaugusiųjų profesinio mokymo procese.
  • Užmegzti dalykiniai ryšiai  bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui suaugusiųjų profesinio mokymo srityje su užsienio bei Lietuvos partneriais.

Powered by JS Network Solutions