Metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistų profesinio rengimo kokybės gerinimas
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0079

Projekto rengėjas –  VšĮ Kauno mechanikos mokykla

Projekto dalyviai: 8 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos, 3 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 3 Alytaus profesinio rengimo centro metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių profesijos mokytojai.

Projekto tikslai:
1. tobulinti metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialybių profesijos mokytojų profesinę  kompetenciją ir kvalifikaciją;
2. bendradarbiaujant su partneriais, perimti jų patirtį ruošiant  metalo apdirbimo ir automobilių remonto specialistus bei tobulinant mokomąją bazę;
3. įvertinus partnerių patirtį pakoreguoti specialybinių dalykų metodinę medžiagą.

Pagrindinis projekto tikslas - kelti šių sričių profesijos mokytojų ir kitų specialistų profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją. Šio projekto dėka mokyklų metalo apdirbimo ir automobilių remonto profesijos mokytojai ir kiti specialistai užsienio mokymo įstaigose įgytas žinias ir patirtį panaudos praktinių ir teorinių užsiėmimų metu, pakoreguos mokymo programas, atnaujins mokymo medžiagą, tobulins mokymo metodiką.

Projekto partneriai:
Združená stredná škola - Slovakija
North Glasgow College – Škotija

Mainų vizitai: Slovakija: 2007-12-02 – 2007-12-08; Škotija: 2008-03-30 – 2008-04-06

Projekto nauda: Projektas padės spręsti specialistų rengimo problemas ne tik Kauno mieste bei apskrityje, bet ir Ukmergės, Alytaus regionuose, padės tobulinti profesinio rengimo proceso kokybę be to padidins specialistų, baigusių mokyklas, profesinį geografinį mobilumą.

Projekto trukmė: 2007 m. rugsėjo 1 d. -  2008 m. birželio 30 d.


Powered by JS Network Solutions