Automobilių remonto specialybės profesinio rengimo kokybės gerinimas

Projekto numeris: LT/05/EX/1/0902

Projekto rengėjas ir kontraktorius: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Projekto dalyviai: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Tauragės, Panevėžio bei Utenos profesinių rengimo centrų mokymo specialistai, automobilių techninės priežiūros ir remonto specialybės profesijos mokytojai bei dėstytojai.
Pagal šį projektą 4 automobilių remonto specialybės mokytojai S.Čepas, A.Linkevičius, G.Minkštimas ir R.Tamošiūnas kvalifikaciją kėlė Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje. 

Projekto partneriai: Ukmergės bei Panevėžio automobilių remonto servisai - UAB „ALJUVA“, Lietuvos ir Vokietijos UAB „JOLAND“, ir UAB „Pavara“.  

Bendras projekto tikslas:  gerinti profesinio rengimo kokybę.

Projekto tikslai:

  • Kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją, didinti kompetenciją - stebėti mokymo metodus, naujų technologijų naudojimą, susipažinti su praktinio ir teorinio mokymo organizavimo ypatumais,
  • Tobulinti automobilių remonto specialybės mokymo programas, profesinio rengimo kokybę, pritaikant gautą mainų vizitų metu ES šalių pažangiąją patirtį ir inovacijas,
  • Skatinti bendradarbiavimą su vietinėmis įmonėmis, didinti  jų konkurencingumą bei verslumą, didinti absolventų įsidarbinimo galimybes;
  • Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais, planuoti moksleivių gamybines praktikas.

Automobilių priežiūros ir remonto specialybė yra paklausi, bet reikalauja nuolatinio tobulėjimo ir atsinaujinimo. Šiuolaikiškų automobilių sandara sparčiai tobulinama, todėl  autoremonto ir techninės priežiūros mokytojai privalo būti kompetentingi, neatsilikti nuo pažangių technologijų, gerinti profesinio rengimo kokybę ir prieinamumą. Moksleiviai ne visada gauna naujausią informaciją, ne visada darbdaviai patenkinti moksleivių įgyta kvalifikacija.

Įgyvendinus šį projektą, pasiekti rezultatai užtikrins ilgalaikį poveikį automobilių remonto specialybės rengimo kokybės gerinimui.

Projekto įgyvendinimo vieta: Jungtinė Karalystė – Clydebank koledžas, Italija – Antonio Provolo institutas. Priimantys partneriai turi ilgametę patirtį ir yra lyderiai Europoje rengiant automobilių remonto specialistus.

Mainų vizitų datos:  2005-10-02 – 2005-10-18 Jungtinė Karalystė, 2006-03-18  - 2006-03-27  Italija

Projekto trukmė: 2005/07/01 -2006/06/30

Projekto rezultatai:

  • Pakelta profesijos mokytojų bei dėstytojų kvalifikacija
  • Atnaujintos automechaniko ir automobilių priežiūros specialybių mokymo programos.
  • Sukurti mokymo moduliai.
  • Inovatyvios mokymo priemonės pritaikytos mokymo procese.
  • Užmegzti glaudūs ryšiai su užsienio bei Lietuvos partneriais.
National CPR association