Virėjų ir barmenų socializacijos darbovietėje proceso efektyvinimas

Projekto numeris: LT/05/PL/1/0916

Projekto rengėjas ir kontraktorius: Tauragės profesinio rengimo centras

Projekto dalyviai: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Šilutės statybos paslaugų ir verso mokykla, Kelmės profesinio rengimo centras, Tauragės profesinio rengimo centras. 20 virėjo-barmeno specialybės III (paskutinio) kurso moksleivių, po 4 iš kiekvienos organizacijos.

Pagal šį projektą, 4 moksleivės  S.Jotaikaitė, S.Griškevičiūtė, J.Gasiūnaitė, I.Imbrasaitė iš Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 5 savaites stažavosi  Vokietijoje ir Škotijoje.

Projekto tikslas – tobulinti virėjo ir barmeno specialybės moksleivių socializacijos darbo vietoje gebėjimus.

Uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas minėtos specialybės moksleiviams susipažinti su Europos šalių  maisto gaminimo ir aptarnavimo technologijomis bei palyginti su Lietuvos maitinimo įmonėmis. Įgyvendinimo priemonės: stažuotės metu mokiniai susipažins su Danijos, Vokietijos maisto gaminimo bei aptarnavimo technologijomis, parengs receptų rinkinius bei aptarnavimo technikos mokymosi medžiagą, pristatys lietuviškus reprezentacinius patiekalus užsienyje.

2. suteikti galimybę VB moksleiviams susipažinti su Europos šalių maitinimo įmonių įvaizdžio, organizacijos kultūros įvairove. Stažuotės metu moksleiviai lankysis užsienio šalių maitinimo įmonėse bei parengs medžiagą apie maitinimo organizacijos įvaizdį bei kultūrą.

3. Sudaryti palankias sąlygas asmens organizaciniams, dalykinio bendravimo gebėjimams, iniciatyvumui, kūrybiškumui, reprezentatyvumui ugdyti, t.y. įgyti patrauklaus darbuotojo savybių. Šiuos gebėjimus moksleiviai ugdys atlikdami kūrybines bei organizacines užduotis – parengdami receptūrų rinkinius bei mokymosi medžiagą, dalyvaudami seminaruose.

4. Tobulinti mokomosios maitinimo įmonės darbo metodus, kreipiant dėmesį į mokinių socializacijos ugdymo techniką, taip didinti mokymo įstaigos patrauklumą ir konkurencingumą.

Priimančiosios šalys: Vokietija – Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Job Lubeck,  Škotija – Cumbernauld College

Stažuotės data:  2006-04-01 - 2006-05-07

Projekto trukmė: 2005-09-01 – 2006-11-31

Projekto idėja: Projektas skirtas virėjo ir barmeno specialybės moksleivių socializacijos darbo vietoje gebėjimų tobulinimui.  Socializacija - tai procesas, kurio metu naujas darbuotojas adaptuojasi konkrečioje darbo vietoje, įgyja tam tikrus įgūdžius ir žinias, reikalingas atlikti tam tikram darbui, susipažįsta ir perima organizacijos kultūrą. Geri socializacijos gebėjimai padeda jaunam darbuotojui greičiau prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, sukuria galimybę daryti karjerą organizacijoje.

National CPR association