Suvirintojas

 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42071501

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – suvirintojas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė

 

Programos aprašymo santrauka 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus (suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose, gaminti bei montuoti įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje, kurti savo verslą šioje srityje.

Virėjas

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42101307

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė 

Programos aprašymo santrauka 

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti maisto produktus. Asmenys, įgiję virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti savo verslą.

Apdailininkas

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32073205

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas.

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė

Programos aprašymo santrauka 

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršių rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.Galės dirbti statybos įmonėse, kurti savo verslą.

Multimedijos technikas

 Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42061101

Programos trukmė - 2,3 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – multimedijos technikas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė

Programos aprašymo santrauka 

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam multimedijos technikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai kurti bei redaguoti dvimatės ir trimatės grafikos produktus, kurti ir redaguoti animacijos produktus, kurti, montuoti bei redaguoti vaizdo ir garso produktus, kurti skaitmeninės komunikacijos kanalus ir publikuoti vaizdo bei garso produktus. Įgiję multimedijos techniko kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos agentūrose, įrašų studijose, televizijos ir radijo kompanijose, skaitmeninių medijų įmonėse, taip pat individualiai.

Transporto priemonių remontininkas

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P42071604

Programos trukmė - 3 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  transporto priemonių remontininkas

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė

Programos aprašymo santrauka 

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse, kurti savo verslą.

E. pardavėjas - konsultantas

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43041603

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – E. pardavėjas-konsultantas 

Programos aprašymo santrauka 

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje, kurti e. verslo formas. Asmuo, įgijęs e. pardavėjo-konsultanto kvalifikaciją, galės kurti e. verslą ar dirbti e. prekybos įmonėse, vykdančiose maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų prekybą internetu,
atsiskaitant iš karto ir (arba) atsiimant prekę ar taikant išperkamosios nuomos būdą.

Metalo apdirbimo staklių operatorius

 Metalo apdirbimo staklių operatoriaus mokymo programa

Valstybinis kodas - P43071504

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklių operatorius

Programos aprašymo santrauka 

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam metalo apdirbimo staklių operatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai nustatyti detalių gamybos procesą ir jį vykdyti metalo mechaninio apdirbimo įrenginiais, atlikti įrenginių mechatroninių sistemų kasdienę priežiūrą ir sudaryti valdymo programas, savarankiškai planuoti ir vykdyti įrenginio gamybos operacijas. Asmuo, įgijęs metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją,  galės dirbti metalo apdirbimo įmonėse, kurti savo verslą.

Ekspeditorius

 Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43104109

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ekspeditorius

Programos aprašymo santrauka 

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti krovinių priėmimą, priežiūrą ir išdavimą, parinkti transportą ir krovinį, planuoti ir kontroliuoti vežimo maršrutą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos visos kompetencijos.

Multimedijos technikas

 Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43061101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – multimedijos technikas 

Programos aprašymo santrauka 

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam multimedijos technikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai kurti bei redaguoti dvimatės ir trimatės grafikos produktus, kurti ir redaguoti animacijos produktus, kurti, montuoti bei redaguoti vaizdo ir garso produktus, kurti skaitmeninės komunikacijos kanalus ir publikuoti vaizdo bei garso produktus, paruošti bepiločio orlaivio sistemą (UAS) filmavimui ir filmuoti bepiločiu orlaiviu (dronu), taikyti
HTML ir CSS technologijas statiniams tinklalapiams kurti ir redaguoti, taikyti UI/UX dizaino principus statiniams tinklalapiams, taikyti web animacijos kūrimo technologijas animacijos kūrimui, kurti įvairios paskirties tinklalapių animaciją.

Įgiję multimedijos techniko kvalifikaciją galės dirbti kino pramonėje, televizijos ir radijo kompanijose, skaitmeninių medijų įmonėse, reklamos agentūrose, pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar sudarius autorines sutartis.

Baldžius

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32072203

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą baldžių, gebantį dirbti medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems baldžiaus veiklos procesams: medienos apdirbimui rankiniu būdu, medienos apdirbimui mechanizuotu būdu, tiesinių medienos detalių gaminimui, grotelinių baldų gaminimui ir surinkimui, korpusinių baldų gaminimui ir surinkimui, masyvios medienos baldų gaminimui ir surinkimui, minkštų baldų gaminimui ir surinkimui, baldų remonto atlikimui, baldų apdailos atlikimui, ugdymą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos, baldų pramonės įmonėse, kurti savo verslą.

Kelininkas

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P32073211

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kelininkas

Programos aprašymo santrauka 

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti automobilių kelių statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus. Kelininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Asmuo, įgijęs kelininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobiliųkelių tiesimo ir (arba) jų priežiūros darbus.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas 

Valstybinis kodas -  P43092201

Programos trukmė - 0,7 m. (45 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

 

Programos aprašymo santrauka 

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

Apskaitininkas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43041101

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas 
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  apskaitininkas

 

Programos aprašymo santrauka 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurti savo verslą.

Transporto priemonių remontininkas

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43071604

Programos trukmė - 2 m. (110 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Programos aprašymo santrauka  

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse, kurti savo verslą.

Individualios priežiūros darbuotojas

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43092302

Programos trukmė – 1,5 (90 kr)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – individualios priežiūros darbuotojas


Programos aprašymo santrauka 

Baigęs mokymo programą asmuo gebės teikti socialines paslaugas, atstovauti asmeniui įvairiose institucijose, teikti pagalbos į namus
paslaugas, prižiūrėti sergantį asmenį, teikti individualią pagalbą vaikui, padėti apsitarnauti kasdienėje veikloje, padėti asmeniui atlikti buities darbus, tinkamai taikyti slaugos priemones, užtikrinti fiziškai saugią aplinką asmeniui, teikti informaciją atsakingam specialistui.

Padavėjas ir barmenas

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43101303

Programos trukmė - 1,5 m. (90 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – padavėjas ir barmenas

Programos aprašymo santrauka 

Padavėjo ir barmeno veiklos objektas: lankytojų aptarnavimas salėje, konferencijų, pokylių, kitų renginių metu ir prie baro. Asmenys, įgiję padavėjo ir barmeno kvalifikaciją, galės dirbti visuomeninio maitinimo įmonėse.

Elektrikas

 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - M44071304

Programos trukmė - 1 m. (60 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – elektrikas

Programos aprašymo santrauka 

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Asmuo, įgijęs elektriko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose arba kurti savo verslą.

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43092201

Programos trukmė - 0,7 m. (35 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Programos aprašymo santrauka 

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

Padavėjas ir barmenas

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43101303

Programos trukmė - 1 m. (70 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – padavėjas ir barmenas

Programos aprašymo santrauka 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą padavėją ir barmeną, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 6 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Pasiruošimas aptarnauti svečius; Svečių aptarnavimas; Specialiųjų užsakymų vykdymas; Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas; Barmeno darbo organizavimas;
Gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir karštųjų užkandžių gaminimas bei patiekimas. Asmenys, įgiję padavėjo ir barmeno kvalifikaciją, galės dirbti visuomeninio maitinimo įmonėse. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.

Multimedijos technikas

 Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - P43061101

Programos trukmė - 1 m. (50 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – multimedijos technikas 

Programos aprašymo santrauka 

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam multimedijos technikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai kurti bei redaguoti dvimatės ir trimatės grafikos produktus, kurti ir redaguoti animacijos produktus, kurti, montuoti bei redaguoti vaizdo ir garso produktus, kurti skaitmeninės komunikacijos kanalus ir publikuoti vaizdo bei garso produktus, paruošti bepiločio orlaivio sistemą (UAS) filmavimui ir filmuoti bepiločiu orlaiviu (dronu), taikyti
HTML ir CSS technologijas statiniams tinklalapiams kurti ir redaguoti, taikyti UI/UX dizaino principus statiniams tinklalapiams, taikyti web animacijos kūrimo technologijas animacijos kūrimui, kurti įvairios paskirties tinklalapių animaciją.

Įgiję multimedijos techniko kvalifikaciją galės dirbti kino pramonėje, televizijos ir radijo kompanijose, skaitmeninių medijų įmonėse, reklamos agentūrose, pagal individualią veiklą, verslo liudijimą ar sudarius autorines sutartis.

Pedagogo padėjėjas

Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas -  T54092201

Programos trukmė - 0,7 m. (45 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – pedagogo padėjėjas

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) ir stojančiajam (jei taikomi) – vidurinis ir baigta kvalifikaciją teikianti švietimo programą.

 

Programos aprašymo santrauka 

Pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą pedagogo padėjėją, kuris gebėtų padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, savarankiškai teikti individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tobulinti savo profesines kompetencijas.

Individualios priežiūros darbuotojas

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43092302

Programos trukmė -1 m. (70 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas 

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas –  individualios priežiūros darbuotojas

Programos aprašymo santrauka 

Baigęs mokymo programą asmuo gebės teikti socialines paslaugas, atstovauti asmeniui įvairiose institucijose, teikti pagalbos į namus
paslaugas, prižiūrėti sergantį asmenį, teikti individualią pagalbą vaikui, padėti apsitarnauti kasdienėje veikloje, padėti asmeniui atlikti buities darbus, tinkamai taikyti slaugos priemones, užtikrinti fiziškai saugią aplinką asmeniui, teikti informaciją atsakingam specialistui.

Konditeris

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43101308

Programos trukmė – 1 m. 70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Konditeris

Programos aprašymo santrauka

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Darbo vietos paruošimas; Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba; Kreminės konditerijos gamyba. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos šios kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus ir žaliavas, gaminti konditerinį gaminį, jį dekoruoti. Asmenys, įgiję konditerio kvalifikaciją, galės dirbti duonos, konditerijos, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Baigus šią mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo studijų programas. Asmuo įgijęs konditerio kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse, kurti savo verslą.

Kelininkas

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T32073222

Programos trukmė – 1 m.  70 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – kelininkas

Programos aprašymo santrauka

Kelininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti automobilių kelių statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus.

Ekspeditorius

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43104112

Programos trukmė – 1m.  50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – ekspeditorius

Programos aprašymo santrauka

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti krovinių priėmimą, priežiūrą ir išdavimą, parinkti transportą ir krovinį, planuoti ir kontroliuoti vežimo maršrutą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos visos kompetencijos. Asmuo, įgijęs ekspeditoriaus kvalifikaciją, galės dirbti transporto įmonėse arba kurti savo verslą.

Elektrikas

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas – T43071304

Programos trukmė – 1 m. 50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas - Elektrikas

Programos aprašymo santrauka

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Asmuo įgijęs elektriko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurti savo verslą.

Transporto priemonių remontininkas

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas –T43071609

Programos trukmė – 1,5 m.  90 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – transporto priemonių remontininkas

Programos aprašymo santrauka

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir remontą. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba kurti savo verslą.

Metalo apdirbimo staklių operatorius

 Metalo apdirbimo staklių operatoriaus mokymo programa

Valstybinis kodas - T43071506

Programos trukmė - 1 m. (50 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – metalo apdirbimo staklių operatorius

Programos aprašymo santrauka 

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam metalo apdirbimo staklių operatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai nustatyti detalių gamybos procesą ir jį vykdyti metalo mechaninio apdirbimo įrenginiais, atlikti įrenginių mechatroninių sistemų kasdienę priežiūrą ir sudaryti valdymo programas, savarankiškai planuoti ir vykdyti įrenginio gamybos operacijas. Asmuo, įgijęs metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją,  galės dirbti metalo apdirbimo įmonėse, kurti savo verslą.

Apskaitininkas

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa.

Valstybinis kodas –T43041102

Programos trukmė – 1m. 50 kreditų

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Apskaitininkas

Programos aprašymo santrauka

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Asmuo įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, organizacijose, kurti savo verslą.

E. pardavėjas - konsultantas

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T43041604 

Programos trukmė - 1 m.  (70 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – vidurinis išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – e.pardavėjas-konsultantas

Programos aprašymo santrauka 

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje, kurti e. verslo formas.

Motorinių priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32104101

Programos trukmė - 6 mėn. (20 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis išsilavinimas išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Reikalavimai:  Asmuo, siekiantis įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Programos aprašymo santrauka

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais. Asmuo, įgijęs motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją, galės dirbti transporto įmonėse arba kurti savo verslą.

Baldžius

 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa

Valstybinis kodas - T32072204

Programos trukmė - 1 m. (50 kreditų)

Būtinas minimalus išsilavinimas – pagrindinis ar vidurinis  išsilavinimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas – baldžius

 

Programos aprašymo santrauka

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam baldžiui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias baldų gamybos veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, gaminti baldus iš lakštinių medžiagų, masyvinės medienos, atlikti kietųjų baldų apdailą, gaminti minkštus baldus. Būsimieji baldžiai mokosi pagal šių modulių programas: Bendrųjų baldų gamybos veiklų vykdymas, Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais įrankiais, Baldų gamyba iš lakštinių medžiagų, Baldų gamyba iš masyvinės medienos, Kietųjų baldų apdaila, Minkštųjų baldų gamyba. Asmuo, įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos, baldų pramonės įmonėse, kurti savo verslą.

 

National CPR association