Mokytis 9-je (gimnazijos I-e) klasėje.

9 klases (gimnazijos I klasę) baigę mokiniams siūlome mokytis 10 klasėje (gimnazijos II-ėje) 9-10 klasėje mokiniai ugdomi pagal pagrindinio ugdymo programą.

Stojantys į profesines mokyklas asmenys dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą.
  • Mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.
  • Sveikatos pažymėjimą (086/A forma).
  • Dvi fotonuotraukas (3x4 cm).
  • Pasą arba gimimo liudijimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai).
  • Specialiųjų poreikių asmenys iki 21 metų turi pateikti pedagoginių psichologinių tarnybų pažymas dėl programų pritaikymo.

Sėkmingai baigę 10 klasę ir išlaikę pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą gali mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.


Powered by JS Network Solutions