Direktorius

Jonas Cesevičius

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Rimantas Jankūnas

Telefonas 8 340 63 863
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Praktinio mokymo vadovas

Arvydas Minkštimas

Telefonas 8 340 61 449
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Direktoriaus padėjėjas ūkio reikalams

Nerijus Sabaliauskas

Telefonas 8 610 29 410
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Gimnazijos skyriaus vedėja

Jolanta Balčiūnaitė

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Profesinio rengimo skyriaus vedėja

Virginija Balžekienė

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Darbų ir civilinės saugos inžinierius

Gintaras Ruskonis

Telefonas 8 340 63 863
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Personalo specialistė

Edita Čėsnienė

Telefonas 8 340 63 863
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Plėtros skyriaus vedėja

Kristina Saladžienė

Telefonas 8 656 78 388
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Socialinė pedagogė

Jurgita Sabaliauskienė

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Psichologė

Jurgita Vasiliauskienė

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Bibliotekos vedėja

Dalia Leknickienė

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Tęstinio mokymo skyriaus vedėja

Audronė Guzevičienė

Telefonas 8 340 53 543
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Vyriausia buhalterė

Roma Januškevičienė

Telefonas 8 340 63042
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Metodininkas

Eduardas Šembergas

Telefonas 8 612 61870
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Neformaliojo švietimo organizatorė

Dovilė Janulienė

Telefonas 8 656 86986
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Bendrabučio valdytoja

Irena Aukštuolienė

Telefonas

8 659 64952

 

Bendrabučio auklėtoja

Roma Kalinina

Telefonas

8 611 46718

  • UTVM

  • MOKYTIS VERTA

   • Stojamųjų egzaminų nėra.

   • Mokslas nemokamas.

   • Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

   • Mokymas dieninis.

   • Profesinis mokymas vyksta ryte ir po pietų.

   • Į mokyklą priimami užsieniečiai, turintys teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi LR

   • Atvykusiems suteikiamas bendrabutis (10 €/mėn.)

   • Mokiniai naudojasi transporto lengvatomis.

   • Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti.

   • Mokiniai mokosi ir įgyja praktinių įgūdžių moderniame sktoriniame praktinio mokymo centre.

   • Mokiniai mokosi su naujausia įranga.

   • Mokiniai gali mokytis pameistrystės mokymo forma.

   • Mokiniai gali įgyti A, B, C, CE vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą.

   • Mokiniai gali įgyti traktorininko, krautuvo vairuotojo ir kt. kvalifikacijos pažymėjimus.

   • Mokiniai dalyvauja šalies bei tarptautiniuose projektuose, stažuotis ES šalyse.

   • Mokiniai naudojasi biblioteka-informacijos centru.

   • Mokiniai naudojasi modernia sporto baze.
  • Baigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Vaiko sveikatos pažymėjimą (027-1/a forma)
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą

   • Stojančio į profesinę mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma)
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.

   • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą
   • Pažymėjimo kopija reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją

   • Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymos kopiją dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių
   • Pažyma reikalinga siekiant užtikrinti švietimo pagalbos tęstinumą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

   • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus išduotą išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, jei stojantysis siekia būti priimtas mokytis pirmumo teise, nes dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių).
   • Išvada reikalinga siekiant tinkamai organizuoti praktinį profesinį mokymą, atsižvelgiant į stojančiojo sveikatos būklę

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm)
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
  • Baigusiems 12 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą.
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Stojančio į mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma).
   • Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą

   • Brandos atestatą.
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm)
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
  • Nebaigusiems 10 klasių

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Vaiko sveikatos pažymėjimą „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (iki 18 metų) (027-1/a forma)
   • Informuojama apie elektroninės pažymos buvimą
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą

   • Stojančio į mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma)
   • Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą

   • Įgyto išsilavinimo dokumentą
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatų vidurkiui apskaičiuoti skiriant stipendiją

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm).
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR
  • Turintiems profesiją

  • DOKUMENTAI

   • Priėmimo komisijai reikia pateikti:

   • Asmens tapatybės dokumentą.
   • Dokumentas skirtas stojančiojo tapatybės patvirtinimui

   • Stojančio į mokymo įstaigą medicininę pažymą (086/a forma)
   • Pateikiama popierinė pažyma arba informuojama apie elektroninės pažymos buvimą.
   • Pažyma reikalinga patvirtinti stojančiojo sveikatos būklės atitikimą mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą

   • Diplomą ir priedėlį.
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi dalykų užskaitymui

   • Akademinę pažymą (nutraukusiems studijų/profesinio mokymo sutartį)
   • Dokumento skaitmeninė kopija, reikalinga mokymosi dalykų užskaitymui

   • 2 fotonuotraukas (3x4 cm).
   • Nuotraukos skirtos mokinio ir bendrabučio gyventojo pažymėjimams išduoti

   • Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi LR

Powered by JS Network Solutions