Profesinio orientavimo tikslas – padėti mokiniams išsiaiškinti būsimos profesinės karjeros tikslus, susipažinti su darbo pasauliu ir padėti jiems įgyti gebėjimų profesinei karjerai planuoti.

Uždaviniai:

  • Supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis ir specialybėmis.
  • Supažindinti mokinius su profesinėmis mokyklomis, rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.
  • Padėti mokiniams atskleisti jų interesus, gebėjimus, vertybes, tikslus kurie susiję su profesijos pasirinkimu. Suteikti žinių apie darbo rinką ir darbo paiešką.
  • Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, profesinio rengimo centrais, aukštosiomis mokyklomis.


Profesinio orientavimo veiklos kryptys:

  • Tyrimai
  • Pokalbiai, diskusijos
  • Konsultacijos
  • Susitikimai
  • Išvykos (mokymo įstaigas, parodas)
  • Informacijos rinkimas ir kaupimas
National CPR association