Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-466 patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:
1. Mindaugas Aliukonis, socialinio partnerio atstovas – UAB "Elga" Ukmergės filialo direktorius
2. Angelė Andrikonienė, socialinio partnerio atstovė – Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo administracijos vadovė
3. Vidutis Blažinskas, Ukmergės TVM mokytojų atstovas
4. Raimonda Grumadaitė, socialinio partnerio atstovė – UAB "Paina ir Ko" direktorė
5. Vaidotas Kalinas, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
6. Rokas Vaitkevičius, Ukmergės TVM mokinių atstovas
7. Sandra Vaitkienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Įstaigų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė
8. Saulius Varžgalys, socialinio partnerio atstovas – UAB "Optima13 auto" direktorius
9. Nerijus Vasiliauskas, Ukmergė TVM kitų darbuotojų atstovas.

2024 m. kovo 18 d. vyko posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

1.  Įstaigos direktoriaus pateiktos viešosios profesinio mokymo įstaigos 2023 metų veiklos ataskaitos įvertinimo ir siūlymų teikimo profesinio mokymo įstaigos savininkui.

2.  Įstaigos 2024 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2023 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas.

3.  Įstaigos 2024 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos ir 2023 metų lėšų gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitos tvirtinimas.

4. Įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principų nustatymas.

5. Įstaigos vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas.

Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

Taryba 2023 metais surengė 3 posėdžius. Posėdžių metu buvo priimti 8 nutarimai.

 • 2023 m. vasario 28 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl įstaigos direktoriaus pateiktos viešosios profesinio mokymo įstaigos 2022 metų
veiklos ataskaitos įvertinimo ir siūlymų teikimo profesinio mokymo įstaigos savininkui.
- Dėl Įstaigos 2023 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2022 metų sąmatos įvykdymo ataskaitos
tvirtinimo.
- Dėl Įstaigos 2023 metų lėšų, gaunamų iš mokyklos pajamų, sąmatos ir 2022 metų lėšų
gaunamų iš mokyklos pajamų ataskaitos tvirtinimo.
- Dėl pasiūlymų ir pritarimo Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pareigybių sąrašui.
- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo)
metinės (2022 m.) veiklos ataskaitos.
- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2023–2027 m. strateginio plano tvirtinimo.
Visais šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai. Tarybos
nariai pritarė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos 2022 metų veiklos ataskaitai, patvirtino
Tarybos 2022 metų veiklos ataskaitą ir nutarė jas teikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
tvirtinti.

 • 2023 m. rugsėjo 4 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos tvirtinimo.
- Šiuo klausimu buvo priimtas nutarimas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

 • 2023 m. spalio 23 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

- Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas vietas
2024 m. plano projekto tvirtinimo.
Patvirtintas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas
vietas 2024 m. planas. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

2022 m. gruodžio 20 d. vyko Tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta:

 • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo ir skatinimo (taisykles) sistemos pakeitimo.
 • Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos priėmimo į valstybės finansuojamas vietas 2023 m. plano projekto tvirtinimo.

Šiais klausimais buvo priimti nutarimai. Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 16 straipsnio „Profesinio mokymo įstaigos organai“ 1 dalyje nurodyta, jog valstybinė profesinio mokymo įstaiga turi turėti kolegialų valdymo organą – valstybinės profesinio mokymo įstaigos tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-260 „Dėl Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tarybos patvirtinimo“ patvirtinta šios sudėties Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos taryba:

 • Mindaugas Aliukonis, UAB „Elga” Ukmergės filialo direktorius;
 • Irena Aukštuolienė, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos bendrabučio valdytoja;
 • Vaidotas Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas;
 • Romualda Kavaliauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Faustinas Kinderevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinys;
 • Alvydas Pelakauskas, UAB „Baltukmės statyba” direktorius;
 • Alvydas Polka, UAB „Aljuva” direktorius;
 • Algirdas Rudokas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vyresnysis profesijos mokytojas;
 • Karolina Valaišienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Ukmergės rajone.
National CPR association