Misija

  • Ugdyti asmenybes, gebančias socializuotis nuolat kintančiomis sąlygomis įvairiose visuomenės veiklos ir darbo srityse, bei įprasminti savo gyvenimą dabarties tikrovėje.
  • Rengti specialistus, atitinkančius visuomenės ir regiono darbo rinkos poreikius, sugebančius pritaikyti savo žinias ir įgūdžius dinamiškoje informacinėje visuomenėje.

Vizija

  • Atvira besimokanti organizacija, veiklą grindžianti aukštos kokybės principais, puoselėjanti kultūrą, grįstą pasitikėjimu ir atsakomybe, suteikianti galimybes kiekvieno mokinio augimui ir saviraiškai.
National CPR association