Struktūrinių fondų projektai

Projektas Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0008 ''Praktinių įgūdžių įgijimas Utenos maisto pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre''
Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0012 "Praktika Utenos prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre"
Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-007 "Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio profesinio rengimo centro Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre"
Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015 "Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre"
Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0022 "Praktinių įgūdžių tobulinimas Variklinių transporto priemonių remonto SPMC"
Projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0020 "Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra''
Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-005 Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Vilniaus regiono profesinio mokymo įstaigose (“Kokybės užtikrinimo sistemos Vilniaus regiono PMĮ”
Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-01-003 Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centro įkūrimas Kauno statybininkų rengimo centre
Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0130 Jaunimo ugdymo mokymo sistema Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje
Nr. BPD2004-EZUOGF-4.7-01-04/0/0002 Ūkininkų mokymas Ukmergės ir Širvintų savivaldybėse
Nr.BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0054-02 Profesinio mokymo infrastruktūros, būtinos teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų paklausių specialybių diegimui
National CPR association