Asmeninės karjeros projektavimas ir vystymas - galimybė sėkmingai įsitvirtinti versle.
Projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2007-LT-0102

Projekto dalyviai: VšĮ Kelmės, Tauragės, Šiaulių PRC, Kuršėnų PTM, Ukmergės TVM statybos, medienos ir baldų pramonės, paslaugų ir turizmo sektorių specialybių  profesinio rengimo mokiniai.

Projekto užsienio partneriai: Austrijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos profesinio mokymo centrai ir įmonės.

Pagrindinis šio projekto tikslas: sudaryti VšĮ Kelmės, Tauragės, Šiaulių PRC, Kuršėnų PTM, Ukmergės TVM mokiniams galimybę plačiau susipažinti su ES šalių verslo plėtros strategija ir galimybėmis kiekvienam asmeniui motyvuotai dalyvauti jame.

Tiesioginiai tikslai:

1. Ugdyti asmeninius sugebėjimus ir profesines kompetencijas, siekiant užsibrėžtų tikslų karjeros srityje, atliekant praktiką Austrijos Burgerland, Klagenfurt, Vokietijos Tueringen, Latvijos Ogrės, Estijos Hapsuluu regionų medienos ir baldų pramonės, statybos bei paslaugų ir turizmo sektoriaus įmonėse bei profesinėse mokyklose.
2. Ugdyti jaunimo poreikį asmeninių karjeros valdymo gebėjimų formavimuisi, pateikti bendriausias asmeninės karjeros valdymo gebėjimų ugdymo gaires.
3. Padėti praktikos dalyviais suprasti sėkmės žingsnius versle ir jais naudotis:  intensyvi savianalizė - ateities vizijos turėjimas - šansų įsitvirtinti darbo rinkoje paieška - mano aktyvus dalyvauti joje -  asmeniniai ir įmonės tikslai, einant į sėkmę.
4. Susipažinti su Lietuvos ir ES šalių- Austrijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos verslo įmonių darbo organizavimu, planavimu, naujų technologijų taikymu versle.
5. Sukaupti medžiagą tema „Verslo įmonės darbo organizavimas, planavimas, naujų technologijų taikymas versle“ ir pateikti juos CD formate.

Pagrindiniai projektinės naudos gavėjai: VšĮ Kelmės, Tauragės, Šiaulių PRC, Kuršėnų PTM, Ukmergės TVM medienos ir baldų pramonės, statybos bei paslaugų ir turizmo pakraipos specialybių mokinių.

Projekto trukmė: 2008-06-01 iki  2009-06-30

Mainų vizitas į Austriją, Vokietiją, Estiją, Latviją  ir Bulgariją nuo  2008-06-16d. iki 2008-09-09d. dvylika savaičių. Vienuolika savaičių jaunimas dirbs stambiose, vidutinio ir smulkiose dydžio verslo įmonėse, vieną savaitę profesinėse mokymo institucijose arba įmonėse susipažins su teorine projekto temos samprata bei pasirengs galutinių produktų sukūrimui.

Galutiniai produktai:

  • Praktikos dalyviai (individualiai ar dirbantys vienoje 2-3 žm. gr.)  parengs pristatymus apie ES priimančių organizacijų verslo įmones tema „Verslo įmonės darbo organizavimas, planavimas, naujų technologijų taikymas versle“ bei pateiks juos CD formate.
  • Parengs medžiagą ir išleis projekto užrašų sąsiuvinį.
  • Bus suorganizuota jaunimo diena „Nėra vieno kelio visiems, yra vienas kelias - eiti kartu!“ bendruomenių ir sociumo nariams.
  • Sukaupta ir susisteminta medžiaga bus pateikta dalyvavusių mokymo institucijų internetiniuose tinklapiuose, bibliotekose, verslo centrų konsultavimo kampeliuose, vietinėje ir regioninėje spaudoje, kaip papildoma, metodinė medžiaga ekonomikos pagrindų pamokose.
National CPR association