Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000076140

INOVATYVIŲ UGDYMO(SI) PRIEMONIŲ TAIKYMAS IR INFORMACINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS (INNOVATIO)

 

 

 

 

Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000076140

Projekto pradžia 2022-06-01

Prokjekto pabaiga 2023-11-30

Dotacijos suma 12 018 Eur

Projekto tipas: Trumpalaikis bendrojo ugdymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektas.

Projekto tikslai:

  • Susipažinti su kitose šalyse taikomu CLIL ir integruoto ugdymo turinio ugdymo metodų taikymu ugdymo procese ir įtraukti šiuos metodus į mokyklos ugdymo procesą.
  • Formuoti mokytojų skaitmeninių ir inovatyvių IKT įgūdžių taikymą ugdymo procese.
  • Multikultūrinės aplinkos ir skirtingų kultūrinių kontekstų pažinimas.

Trumpa projekto apžvalga:

Projekto metu yra numatyti 5 tarptautiniai mobilumai, 2 mokytojai vyks į tarptautinius kvalifikacijos tobulimosi kursus, tai pat 2 mokytojai bei 1 administracijos atstovas vyks į darbo stebėjimo vizitą.

Pandemija palietė beveik visas sritis, tačiau bene labiausiai nukentėjo švietimas, mokytis turėjo ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, tiek mokytojai, tiek mokiniai susidūrė su sunkumais, buvo daug streso, netikrumo, bet ir atradimų. Pandemija palietė ir mūsų mokyklą, mokytojai turėjo išmokti įsisavinti skaitmenines priemones, mokėti naudotis įvairiomis programomis ir platformomis, vesti nuotolines pamokas. Ne visi mokytojai turėjo skaitmeninių įgūdžių, reikalingų mokymui internetu, kai kurie sunkiai dirbo, nes neturėjo daug įgūdžių dirbant su kompiuteriais, bet tikriausiai mokiniai labiausiai nukentėjo nuo pandemijos, jie susidūrė su daugybe iššūkių, dauguma iš jų neturėjo kompiuterių ir įgūdžių jais naudotis. Mokyklos bendruomenė priėjo prie išvados, kad šiuolaikinės IKT priemonės turėtų būti efektyviau naudojamos klasėje, kad turinys būtų pateikiamas lengviau. Nusprendėme ieškoti būdų, kaip patobulinti šias sritis, ieškant būdų, kaip pritaikyti ir paversti mokymosi procesą įtraukiu naudojant modernias IKT priemones ir inovatyvius metodus. Pasirinkome kvalifikacijos tobulinimo kursus ir darbo stebėjimo vizitą. Tai padės mokytojams įgyti patirties, išmokti praktiškai taikyti modernias IKT priemones, integruoti dalykus tarpusavyje, skatins mokytojų bendradarbiavimą ir bendravimą. Šiuolaikinių IKT priemonių naudojimas ir integracija mokiniams pamokas padarys įdomesnes, jie galės pritaikyti įgytas žinias, tobulins užsienio kalbų įgūdžius, praplės akiratį, mokysis vieni iš kitų. Po vizitų užsienyje mokytojai įgis daug patirties, susipažins su naujais inovatyviais mokymo metodais, įvaldys naujų ir modernių IKT priemonių naudojimą klasėje, tai leis tobulinti ir paįvairinti jau taikomus metodus ir priemones. klasė. Projekte dalyvaujantys mokytojai aktyviai dalinsis savo patirtimi su mokyklos bendruomene, mokys dirbti su naujais metodais ir priemonėmis. Kurs metodinę medžiagą, kaip panaudoti priemones ir CLIL metodą mokykloje, patars ir stebės mokytojų, norinčių šias naujoves diegti pamokose, rezultatus. Mokytojai taps atviresni pokyčiams ir labiau domėsis naujovėmis, o jų atrastas naujas mokymo stilius skatins mokinių smalsumą ir pagerins mokymosi rezultatus. Šiuolaikinių metodų taikymas leis mokiniams pritaikyti įgytas žinias pamokose, tobulins šnekamosios užsienio kalbos įgūdžius, lavins darbo kompiuteriu įgūdžius.

Erasmus+ KA1 projektas bus naudingas ne tik mokiniams bet ir visai mokyklos bendruomenei.

Projektas finansuotas pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje  administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

 

National CPR association