Nr. 2023-LT01-KA122-SCH-000137818

KOKYBIŠKAS, MOKINIO POREIKIUS ATLIEPIANTIS ĮTRAUKUSIS UGDYMAS BEI ŠVIETIMO PAGALBA

 

 

 

 

Projekto Nr. 2023-LT01-KA122-SCH-000137818

Projekto pradžia 2023-06-01

Prokjekto pabaiga 2024-11-30

Dotacijos suma 12300 Eur

Projekto tipas: Trumpalaikis bendrojo ugdymo institucijų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektas

Projekto tikslai:

  • Susipažinti su kitose šalyse taikomais įtraukiojo ugdymo metodais, užduočių diferencijavimu bei mokėti taikyti metodus reikalingus mokant specialiųjų poreikių turinčius mokinius.
  • Tobulinti IKT žinias ir jas pritaikyti dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
  • Sukurti mokyklos bendruomenei palankias mokymo ir darbo sąlygas taikant efektyvų klasės mokymo metodus.

Trumpa projekto apžvalga:

Įvertinusi poreikį, mokyklos bendruomenė pradėjo tyrinėti įtraukiojo ugdymo metodiką, tačiau pastebėjo, kad Lietuvoje įtraukiojo ugdymo mokymai ar seminarai vyksta retai. Mūsų mokyklos tikslas – nustatyti mokymosi sutrikimų ar specialiųjų ugdymosi poreikių turintį mokinį, nes dauguma tėvų vengia kalbėti apie tai, jei mokinys keičia mokyklą, informacijos apie mokymosi sunkumus, prisidengiant konfidencialumo principu. Tikimės, kad užsienio šalių patirtis leis pasirinkti tinkamą mokymo metodiką ir vertinimo metodą, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę. Kita aktuali problema mokykloje mokinių elgesio problemos. Dauguma mokytojų neturi žinių, kaip tinkamai reaguoti ir spręsti konfliktines situacijas mokykloje, netrikdydami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio emocinės būsenos. Mokytojai nori mokėti valdyti ne tik savo emocijas, tinkamai reaguoti į provokuojančias situacijas ir tinkamai jas spręsti. Projekto metu vyks 5 mobilumai, pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo kursai Graikijoje ir Italijoje, į kuriuos vyks 4 mokytojai ir 1 administracijos atstovas. Kursai turės teigiamos įtakos ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Mokytojai susipažins su mokiniams itin svarbia įtraukiojo ugdymo metodika, atpažins mokymosi sunkumų turinčių mokinių problemas, gebės taikyti tinkamus ugdymo metodus įtraukiant į ugdymo procesą įvairių gebėjimų mokinius, leidžiančius jiems mokytis. dalyvauti ugdymo procese. Taip pat svarbu, kad dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais būtų atkreiptas dėmesys į IKT priemonių naudojimą. Klasės valdymo kursai padės mokytojams atpažinti konfliktines situacijas ir užkirsti kelią netinkamam mokinių elgesiui. Kurso metu vyks praktiniai užsiėmimai, jie aktualūs, nes ieškomi situacijos sprendimai bus pristatomi praktiškai. mokytojai gebės tinkamai tvarkyti klasę, tinkamai reaguoti konfliktinėse situacijose, tinkamai bendrauti su netinkamai besielgiančiais mokiniais. Mokytojai, dalyvavę tarptautiniuose kvalifikacijos kursuose, bus pasirengę priimti ir mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, žinos, kaip atpažinti sutrikimo tipą ir žinos, kokią metodiką taikyti, kokias motyvacines mokymosi priemones panaudoti, siekiant palengvinti mokinio tobulėjimą. mokymasis ir supratimas. Po kursų mokytojai savo kolegoms parengs metodinę medžiagą apie įtraukiojo ugdymo metodo ir klasės valdymo metodų naudą. Planuojame atlikti monitoringo rezultatų analizę, apklausdami dėstytojus ir mokinius apie naujų metodų efektyvumą ir jų įgyvendinimą. Pasidalinę gerąja patirtimi, kolegos praktiškai demonstruos įtraukiojo ugdymo metodų taikymą ir diferencijavimo metodą. Padėsime savo kolegoms pritaikyti naujus metodus pamokose. Bendradarbiaudami su tėvais analizuosime specialiųjų ugdymosi poreikių savijautą mokantis. Erasmus+ KA1 projekto teigiamas poveikis bus naudingas ne tik mokiniams bet ir visai mokyklos bendruomenei.

Projektas finansuotas pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje  administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

National CPR association