Mokykis savo gimnazijoje ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje tuo pačiu metu!

 

2022 - 2023 MOKSLO METAIS VASAROS PRIĖMIMO METU BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS SIŪLOMI MODULIAI

 

Modulinės profesinio mokymo programos pavadinimas / programos kodas

Kvalifikacijos pavadinimas / Modulio lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS)

Modulio pavadinimas

Modulio valstybinis kodas / Modulio apimtis mokymosi kreditais / Trukmė metais

Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa /

P21102309

Virėjas/

II

Nesudėtingos technologijostautinio paveldo pateikalų gaminimas

20101304/

 5 kreditai /

1 metai

Mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa /

P21102309

Virėjas/

II

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas

2101301

10 kreditų/

2 metai

Mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa/

P21072301

 

Siuvėjas-operatorius/

II

Pasiruošimas siuvimo procesams

207230001/

10 kreditų/

2 metai

Mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Dažytojo –tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa/

P21073205

 

Dažytojo padėjėjas/

II

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas

(dažytojo-tinkuotojo padėjėjo)

207320007

10 kreditų/

2 metai

Mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Dažytojo –tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa/

P21073205

 

Dažytojo padėjėjas/

II

Paviršių apdaila plytelėmis

207320011

5 kreditai /

1 metai

Mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa/

M43081103

 

 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas/

III

TR1 kategorijos traktorių vairavimas

3081112

5 kreditai /

1 metai

Pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

National CPR association