IB „Siurprizas“  įkurta 2004-aisiais metais.  IB „Siurprizas“  bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos Imitacinėmis bendrovėmis „Simulith“ tinkle, dalyvauja tarptautinėse mugėse, konkursuose  ir kituose renginiuose. Čia praktiką atlieką Smulkiojo verslo organizatoriaus ir Prekybos konsultanto specialybių moksleiviai.

Imitacinės bendrovės (IB) – tai įmonės, kurios imituoja tikrų bendrovių veiklą, tikroje bendrovėje vykstančius procesus ir prekiauja tarpusavyje per SimuLith centrą Lietuvoje ir EUROPEN tinkle pasaulyje. Iki 2016 metų rugsėjo jos vadintos verslo praktinio mokymo firmomis (VPMF). Praktinio mokymo firmos veikia daugelyje Lietuvos mokymo institucijų, (valstybinėse ir privačiose kolegijose, profesinėse ir vidurinėse mokyklose, gimnazijose). Užsienyje tokios firmos veikia ne tik mokymo institucijose bet ir darbo biržose, neįgaliųjų organizacijose, įvairiose moterų asociacijose, jos kuriamos prie stambių įmonių, kur mokomi savi darbuotojai.

Imitacinėse bendrovėse viskas yra tikra (finansiniai dokumentai, sutartys, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgiama į realius valiutų kursus ir pan.). Skirtumas tik toks, kad nėra tikrų materialių prekių (jos egzistuoja tik dokumentuose) ir pinigai yra netikri (tik imitacinio banko įrašuose, IB buhalterijos knygose bei kituose dokumentuose).

IB tikslas – suteikti mokiniams ir studentams verslo žinių, formuoti ir įtvirtinti verslo įgūdžius. Kitaip tariant – Imitacinėse bendrovėse sudaromos sąlygos teorines žinias (rinkodaros, personalo vadybos, finansų, buhalterijos, pardavimo, darbo su tiekėjais, užsienio kalbos, informacinių technologijų) taikyti praktiškai. Čia dirbdami moksleiviai stengiasi savarankiškai spręsti darbo metu iškilusias problemas, įgyvendinti savo idėjas ir planus bei įgyti darbo verslo bendrovėje praktikos, įsisavinti ekonominius reiškinius.

IB "Siurprizas" vizija

Tapti klientų ir partnerių pripažinta profesionaliausia verslą skatinančia imitacine bendrove.

IB "Siurprizas" misija

Plėtoti veiklos sritis taip, kad optimalus jų funkcionavimas taptų neabejotinu mūsų konkurenciniu pranašumu.

IB "Siurprizas" tikslas

Nepriekaištingai aptarnauti klientus ir tenkinti jų poreikius, gerinti verslo aplinką, užtikrinti aukštą prekių ir teikiamų paslaugų kokybę.

IB "Siurprizas" veiklos sritys

Gamyba ir pardavimas originalių floristinių gaminių bei siūtų suvenyrų iš natūralių medžiagų: odos, siūlų ir audinių.

IB "Siurprizas" kontaktai

Adresas: Kauno g.110-50, Ukmergė

El. paštas: vpmfsiurprizas@gmail.com

Identifikacijos kodas: LT-SUR 155555707

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. Simulith banke

LT161000100012345070

National CPR association