Konferencija apie profesinį mokymą Nyderlanduose

2021 m. birželio 11 d. mokyklos direktorius Jonas Cesevičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas, profesinio rengimo skyriaus vedėja Virginija Balžekienė, praktinio mokymo vadovas Arvydas Minkštimas, metodininkas Eduardas Šembergas, profesijos mokytoja Aušra Cesevičienė ir profesijos mokytojas Tomas Aliubavičius nuotoliniu būdu dalyvavo seminarinio-konferencinio tipo mokymuose "Profesinio mokymo programų rengimas Nyderlanduose".

Seminaro-konferencijos tikslas – pristatyti profesinio švietimo programų konstravimo ir įgyvendinimo aspektus Nyderlandų kvalifikacijų sistemos kontekste. Nuotolinių mokymų metu dalyviai grupėse praktiškai nagrinėjo Nyderlandų profesinio mokymo programų konstravimo ir įgyvendinimo modelį remiantis geriausiais šalies pavyzdžiais bei reflektuojant į savo patirtį  nusimatė gerosios Nyderlandų patirties perkėlimo galimybes į Lietuvos  profesinio mokymo sistemą.

National CPR association