Logotipų konkursas „Energy efficient houses“

Integruotos anglų kalbos ir dvimatės kompiuterinės grafikos pamokų ir modulio metu, anglų kalbos mokytoja Jurgita Edlinskienė pristatė mokiniams Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektą „Energy efficient houses“ 212 E10017361 2020-1-TR01-KA229- 094495_2 , kuris kartu su šalimis partnerėmis Latvija, Graikija, Turkija ir Bulgarija vykdomas mūsų mokykloje.

Išklausę trumpą projekto pristatymą, dvimatės grafikos modulio metu kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės antro kurso mokiniai kartu su profesijos mokytoja Gražina Krumžliene kūrė logotipus tema „Energy efficient houses“.

Iš visų sukurtų logotipų komisijos nariai (praktinio skyriaus vadovė Virginija Balžekienė ir pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas) išrinko du pačius gražiausius ir labiausiai atspindinčius temą logotipus. Komisijos nariai vienbalsiai nutarė, kad gražiausius logotipus sukūrė ir saldžiomis dovanėlėmis buvo apdovanotos Deivina Stankaitytė ir Sabina Zaveckaitė.

Specialus prizas taip pat buvo įteiktas automobilių mechaniko antro kurso grupės mokinei Medeinai Burbulytei už logotipą eTwinning projektui „Every drop counts“.

Už smagią iniciatyvą bei įdomius projektus dėkoja Erasmus+ projekto partneriai.

National CPR association